Sökning: "droger i samhället"

Visar resultat 6 - 10 av 74 uppsatser innehållade orden droger i samhället.

 1. 6. Att leva med ett syskon som har missbruksproblem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Ekberg Leo; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; syskon; coping; socialt stöd;

  Sammanfattning : Närmare en halv miljon vuxna svenskar har ett beroende eller missbruk av alkohol. Den motsvarande siffran för narkotika är 55 000 individer. Många av dessa personer har syskon. LÄS MER

 2. 7. Sjuksköterskors upplevelser av att möta personer med missbrukssyndrom samt sjuksköterskans attityder i vårdmötet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Fredholm; Helene Sköld; [2018]
  Nyckelord :Attitudes; Nurse; Nurse-Patient relations; Substance-use Disorder; Attityder; Missbrukssyndrom; Sjuksköterska; Sjuksköterske-patientrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund Missbrukssyndrom är vanligt förekommande i samhället och innebär en skadlig användning av olika substanser t.ex. alkohol och droger. Användningen pågår trots negativa konsekvenser för personens livssituation och ökar risken för en instabil hälsa. LÄS MER

 3. 8. Perspektivet på sockerberoende - sjukdomens existens och dess bemötande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lovisa Holgersson; [2018]
  Nyckelord :beroende; belöningssystem; socker; sockerberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människors förhållande till socker och sötsaker är oerhört komplext och dessutom är socker idag ett väl omdiskuterat ämne. Trots att djurstudier på råttor har visat att intermittent intag av socker kan leda till ett beroende, finns det ändå personer som tvekar på dess existens. LÄS MER

 4. 9. Prekonceptionell hälsa : - Vilka kunskaper och inställningar har ungdomar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Borcak Walder; Therese Grahn Holgersson; [2018]
  Nyckelord :Preconception health and care; young people; knowledge; attitudes; Prekonceptionell hälsa; ungdomar; kunskap; inställningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället ska värna sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering samt mödrahälsovård. Barnmorskan har en central roll att sprida kunskap inom området. Genom information till kvinnor och män om den prekonceptionella hälsans betydelse kan det skapas goda förutsättningar till familjebildning. LÄS MER

 5. 10. Påverkas omvårdnaden när patienten har ett pågående substansberoende?

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Åsa Törnefjord Weinreich; Camilla Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Attitudes; Institutional care; Nurse; Substance use; Attityder; Sjuksköterska; Substansberoende; Sluten vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Droger har förekommit i olika syften så långt tillbaka i tiden människan kan minnas. Först under 1800-talet myntades begreppet missbruk. Statistik visar att en relativt stor del av Sveriges befolkning har ett substansberoende vilket resulterar i fler patienter med denna typ av problematik även inom slutenvård. LÄS MER