Sökning: "drogmissbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet drogmissbruk.

 1. 1. Opioidmissbruk : Patienters upplevelse av bemötandet i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Martin Palmgren; Lidija Psoma; [2020]
  Nyckelord :Drug abuse; Experience; Healthcare Professionals; Nursing; People with opioid abuse; Treatment; Bemötande; Drogmissbruk; Omvårdnad; Personer med Opioidmissbruk; Upplevelser; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruksproblematik är ett växande globalt hälsoproblem. Opioider är i dagsläget en vital del av medicineringen för en rad symtom, däribland opioidmissbruk. Opioider och opioidmissbruk är också orsaken till mycket lidande och för tidig död. Mötet med patienter med opioidmissbruk är oundvikligt i sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Gabriel Sikström; Joakim Westman; [2019]
  Nyckelord :drogmissbruk; sjuksköterskor; litteraturöversikt; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med drogmissbruk är en grupp som ökar i antal. Detta innebär att sjuksköterskor i större utsträckning kommer att möta dessa patienter, även inom den somatiska vården. Det råder en bristande kunskap hos sjuksköterskor samt ett sämre förhållningssätt mot patienter med drogmissbruk. LÄS MER

 3. 3. Den typiske missbrukaren : en jämförelsestudie av svensk medias rapportering om alkohol- och drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tünde Hansen; Alexandra Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Alcohol addiction; drug addiction; media; article review; quantitative method; social constructive; political mediation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study analysed 80 different articles from two Swedish newspapers: the evening paper Expressen and morning paper Dagens Nyheter, evenly divided between articles found with the search words drug addiction (drogmissbruk) and alcohol addiction (alkoholmissbruk). All of them published during 2018. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med drogmissbruk : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Maria Jonsson; Isabelle Carlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER