Sökning: "drogprevention"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet drogprevention.

 1. 1. Drogprevention i skolan. En kvalitativ studie som jämför gymnasieskolors drogpreventiva arbete i två kommuner i Västsverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Berglund; Therese Bandhede; [2021-01-13]
  Nyckelord :drogprevention; ungdomar; identitet; samverkan; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Vi har i vår kvalitativa studie undersökt det drogpreventiva arbetet i gymnasieskolan i två relativt liknande kommuner i Västsverige. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer tillsammans med kuratorer, drogförebyggande samordnare samt en rektor. LÄS MER

 2. 2. Drogprevention på måfå : Styrkor och svagheter inom ANDT-undervisningen i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Peter Toomar; [2018]
  Nyckelord :ANDT-undervisning; alkohol och narkotikaprevention; prevention i skolan; risk och skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Studien bygger på intervjuer med 6 personer med kunskaper om skolans preventiva alkohol-, narkotika-, dopning och tobaksundervisning – så kallad ANDT-undervisning. Dessa personer var en ANDT-samordnare från Länsstyrelsen, två kommunala ANDT-samordnare, två rektorer från två grundskolor samt en socialpedagog. LÄS MER

 3. 3. ANALYS AV SVENSKA PROGRAMMET ’VÅGA’ - DROGPREVENTION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Simon Ewetz; [2018]
  Nyckelord :Analys; Droger; Högstadiet; Narkotika; Prevention; Utvärdering; Våga;

  Sammanfattning : Den svenska interventionen VÅGA är ett preventionsprogram inspirerat av USA:s preventionsprogram DARE. Programmet användes under 1990-talet och tidigare 2000-talet för att informera ungdomar i skolan om risker med att använda olagliga droger. LÄS MER

 4. 4. Motkrafter till missbruk : Prevention som samverkan med målgruppen: exemplet Thailand

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Berth Andersson; [2012]
  Nyckelord :Substance abuse; prevention; grounded theory; Thailand;

  Sammanfattning : Vad försöker man göra inom ungdomsinriktad drogprevention och vad uppfattas som viktigt? Syftet med denna studie var att undersöka vad som händer inom preventionsarbete i Thailand. Analys med grounded theory av intervjuer med 27 personer, främst thailändare, med praktisk erfarenhet av drogpreventiv verksamhet. LÄS MER

 5. 5. En Drogfri Framtid

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Matilda Johansson; Lisa Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Malmö Stad; Drogförebyggande arbete; Handlingsplan; Drogprevention; Implementering;

  Sammanfattning : I Malmö stad finns en handlingsplan för drogförebyggande arbete där två punkter handlar om skolan. Vårt syfte var att undersöka hur denna handlingsplan har implementerats på ett antal skolor i Malmö. LÄS MER