Sökning: "drone"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade ordet drone.

 1. 1. Evaluating Multi-Uav System with Text to Spech for Sitational Awarness and Workload

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktor Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Text to Speech; TTS; UAV; Drone; Unmanned Aerial Vehicle; SAGAT; NASA-TLX; Workload; Situational Awarness;

  Sammanfattning : With improvements to miniaturization technologies, the ratio between operators required per UAV has become increasingly smaller at the cost of increased workload. Workload is an important factor to consider when designing the multi-UAV systems of tomorrow as too much workload may decrease an operator's performance. LÄS MER

 2. 2. Plattformar för matleverans med drönare

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JOHN BERGEVALD; VINCENT ERIKSSON; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren Aerit har utvecklat en drönare de vill använda för leveranser av mat. Följande rapport presenterar arbetet som utförts för att skapa två leveransplattformar ämnade åt detta syfte. LÄS MER

 3. 3. Drönarteknik vid järnvägsunderhåll

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Lukas Nilsson; Philip Beermann; [2021]
  Nyckelord :Drone technology; railway; maintenance; Trafikverket; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägsunderhåll i Sverige. Arbetet har genomförts i samarbete med företaget Nordic Infracenter, som ett underprojekt till projektet Framtidens Järnväg. LÄS MER

 4. 4. Hur kan jag komma närmare det intuitiva spelet? : En studie om att förena improvisationsövning med trumpetmetodik

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Linnea Jonsson; [2021]
  Nyckelord :jazz; trumpet; det intuitiva spelet; trumpetmetodik; improvisation; Flow Studies; Bordun;

  Sammanfattning : In this thesis I have explored how to combine improvisation with technical trumpet studies by creating exercises that are based on my compositions. The goal was to develop a uniform practice routine in order to become more free as an improviser. LÄS MER

 5. 5. Användning av drönarteknik vid överlåtelsebesiktning av hus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Nicklas Hansson; Maria Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Drones; transfer inspection; Drönare; överlåtelsebesiktning;

  Sammanfattning : Syftet med följande examensarbete har varit att undersöka vilken effekt implementering av drönare har vid överlåtelsebesiktningar, samt om detta är praktiskt genomförbart. Svårigheter med att besikta yttertak på grund av rådande arbetsmiljöregler samt den betydande fallrisken det medför ligger till grund för detta arbete. LÄS MER