Sökning: "drooker"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet drooker.

  1. 1. "Symboler i en ordlös serienovell. Eric Drookers "Home" utifrån ett semiotiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Stella Lövgren; [2019]
    Nyckelord :comics; semiotics; wordless; novel;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den ordlösa grafiska novellen Home av Eric Drooker, en tecknad serienovell på 42 sidor där Drooker använder sig av specifika visuella medel för att kommunicera. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en berättelse kan formuleras med bildspråk där olika symboler hjälper läsaren att förstå innehållet. LÄS MER