Sökning: "dropout"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet dropout.

 1. 1. International Protection of Children Education During Armed Conflicts and the International Community Response (A Case Study of Syria)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mohamad Alsaid; [2019]
  Nyckelord :Armed Conflicts; Children; Education; Syria; International community;

  Sammanfattning : This research critically examines the international protection of children education during the Syrian armed conflict since 2011. It identifies the reasons behind the failure of the international community in providing the necessary protection and its impacts on the Syrian children education. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till avhopp och återupptagande av en idrott : En kvalitativ studie bland kvinnliga utövare inom ishockey och friidrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Eveline Kjetselberg; Sanna Tollefors; [2019]
  Nyckelord :Dropout in sports; Avhopp inom idrott; Idrottsdeltagande; Friidrott; Ishockey; tränarlänkfriidrott; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka vilka orsaker det finns till att kvinnliga utövare inom friidrott och ishockey slutar utöva sin idrott. Studien undersökte vilka anledningar det finns till att vissa idrottare återvänder till sin idrott. Utöver detta ämnar studien ta fram förslag på åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning-Based Automated Segmentation and Detection of Chondral Lesions on the Distal Femur

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Josefin Lindemalm Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; automated segmentation; MRI; chondral lesions; articular cartilage; Deep Learning; Maskininlärning; automatiserad segmentering; MRI; broskskador; ledbrosk;

  Sammanfattning : Articular chondral lesions in the knee joint can be diagnosed at an early stage using MRI. Segmenting and visualizing lesions and the overall joint structure allows improved communication between the radiologist and referring physician. It can also be of help when determining diagnosis or conducting surgical planning. LÄS MER

 4. 4. Analys av bortfall i Betula-studien : Faktorer som påverkar bortfall i en studie om åldrande & minne

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Julia Lidman; Roma Goussakov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den longitudinella Betula-studien studerar relationen mellan minne och åldrande. Denna studie undersöker, med hjälp av givet data, om det finns skillnad mellan de individer som föll bort och de som återkom, samt vilka egenskaper som kan ha påverkat bortfallet. LÄS MER

 5. 5. Revision of an artificial neural network enabling industrial sorting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Henrik Malmgren; [2019]
  Nyckelord :artificial neural networks; machine learning; deep learning; connectionism; pattern recognition; machine learning; automation; image analysis; information technology; applied mathematics; mathematical optimization; information theory; mathematical statistics; mathematical models; stochastic models; probabilities; chance; approximations; algorithms; computer programs; computer software; signal processing; high performance computing; numerical methods; high technology industries; sustainable development; artificiella neurala nätverk; maskininlärning; djup maskininlärning; konnektionism; mönsterigenkänning; automatisering; bildanalys; informationsteknik; tillämpad matematik; optimering; informationsteori; statistisk inferens; matematiska modeller; stokastiska modeller; sannolikhetskalkyl; slumpen; approximationer; algoritmer; datorprogram; programvara; signalbehandling; högpresterande beräkningar; numeriska metoder; teknikutveckling; maskinindustri; högteknologisk industri; maskinhandel; skrothandel; bärkraftig utveckling;

  Sammanfattning : Convolutional artificial neural networks can be applied for image-based object classification to inform automated actions, such as handling of objects on a production line. The present thesis describes theoretical background for creating a classifier and explores the effects of introducing a set of relatively recent techniques to an existing ensemble of classifiers in use for an industrial sorting system. LÄS MER