Sökning: "droppbevattning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet droppbevattning.

 1. 1. Utformning av spaltbevattning : kan det vara vägen mot renare grisar?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Cecilia Johansson; [2019]
  Nyckelord :spaltbevattning; droppbevattning; duschbevattning; djurvälfärd; boxhygien; slaktsvinstall;

  Sammanfattning : Hygien i svenska slaktsvinsstallar och arbetsbelastningen under sommartid kan vara ett problem i Sverige på grund av att grisarna använder den fasta liggytan som gödselyta under sommartid. Att grisen försöker kyla sig när den utsätts för värmestress, hög beläggning, icke optimal utfodringsstrategi samt ökad produktivitet är faktorer som alla bidrar till dålig boxhygien. LÄS MER

 2. 2. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Växtnäringskällor som kan användas i droppbevattning vid odling av ekologiska hallon

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anna Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :organisk gödsel; droppbevattning; hallon; ekologisk; växtnäring; Vinass; Phc; Bycobact; urin; fastgödsel; flytgödsel;

  Sammanfattning : Odlingstekniken för ekologisk hallonproduktion har utvecklats de senaste decennierna.Man odlar numera ofta under tak i plasttunnlar, och i bäddar med markväv. Vid användning av markväv är det mycket bra att använda droppbevattning för bevattning och gödsling. LÄS MER

 4. 4. Bevattningseffektivitet i plantskoleproduktion : en begreppsdefinition och en jämförelse av bevattningssystem för buskproduktion i container

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Axelsson Gustav; [2015]
  Nyckelord :bevattning; bevattningseffektivitet; bevattningsramp; bevattningssystem; container; droppbevattning; plantskola; rampbevattning;

  Sammanfattning : Vid containerodling av buskar, i plantskola, är bevattning essentiellt för produktionen. Det finns flera olika typer av bevattningssystem, två vanliga system är droppbevattning och rampbevattning. LÄS MER

 5. 5. Long-term water modelling of the Soil-Plant-Atmosphere System : A study conducted for the growing of Grape Leaves with drip irrigation in the Binh Thuan Province, Vietnam

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Julia Cavell; Sara Andersson; [2013]
  Nyckelord :Minor Field Study; CoupModel; Drip irrigation; Soil-Plant-Atmosphere System; Vietnam; Grape Leaves; Hydrology; Minor Field Study; CoupModel; Droppbevattning; Mark-v‰xt-atmosf‰r-system; Vietnam; Vinblad; Hydrologi;

  Sammanfattning : The main objective was to set up models of the soil-plant-atmosphere system for the growing of Grape Leaves with drip irrigation in the Binh Thuan Province, Vietnam. The computer software tool CoupModel was used in this modelling process. The focus of the model was the systems soil hydraulics and the water balance between its components. LÄS MER