Sökning: "drottning Kristina"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden drottning Kristina.

 1. 1. Bilden av drottning Kristina : En kvalitativ läromedelsanalys utifrån ett genusperspektiv av historieläroböcker för gymnasiet mellan 1906–2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Emina Sikiric; [2019]
  Nyckelord :drottning Kristina; genus; genusperspektiv; historia; läromedel;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks drottning Kristina i tio historieläroböcker mellan 1907–2018 utifrån ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur drottning Kristina framställs samt huruvida bilden av henne har förändrats eller bibehållits i läromedlen. LÄS MER

 2. 2. Ett Öga Österut : Hur det svenska riksrådet såg på de östra provinserna under 1640-talet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johan Jergander; [2018]
  Nyckelord :Riksrådet; protokoll; Baltikum; provinserna; Estland; Livland; Riga; Reval; Tallinn; Axel Oxenstierna; Drottning Kristina;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett anpassningsbart minne : Historiebruk kring Drottning Kristina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niclas Zwettler; [2017]
  Nyckelord :Drottning Kristina; historiebruk; historiekultur; Curt Weibull; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : Hur historia brukas är i min mening idag ett viktigt fält att undersöka. Vi lever i en allt mer sammankopplad värld med internet och sociala medier. Källkritik har genom detta blivit ett brinnande ämne. LÄS MER

 4. 4. Drottning Kristina : En kvalitativ analys av läromdel för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mikael Andersson; Gustav Lind; [2017]
  Nyckelord :Analys; läromedel; historia; historiemedvetenhet; drottning Kristina;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka på vilket sätt läromedlens beskrivning samt framställning av historia påverkar individers historiemedvetande. Det här har gjorts genom att analysera sex läromedel i historia med inriktning på mellanstadiets årskurser 4-6, utifrån en innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Det svenska riksrådet : Det svenska riksrådets inre dynamik och agerande runt krisåret 1650

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Lars Eldborn; [2017]
  Nyckelord :Drottning Kristina; Johan Adler Salvius;

  Sammanfattning : .... LÄS MER