Sökning: "drug abuse and heroin."

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden drug abuse and heroin..

 1. 1. Ska jag bli av med min medicin för att jag visar symptom på den sjukdom jag en gång fått medicinen för? - Röster från personer i läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tanja Persson; Sara Ahlin Heikkinen; [2014]
  Nyckelord :Key words: maintenance treatment; methadone treatment; involuntary discharge; discipline; stigma Nyckelord: underhållsbehandling; metadonprogram; ofrivillig utskrivning; disciplinering; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the system of maintenance treatment for opiate addiction from a patient’s perspective. Six semi structured interviews were performed with persons who are or have been engaged in maintenance treatment. The majority of them had experienced discharge from the program. LÄS MER

 2. 2. Underhållsbehandling vid opiatmissbruk och dess effekter på brott. En systematisk litteraturstudie av randomiserade kontrollerade prövningar.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lia Ouis; Mario Beltran; [2013]
  Nyckelord :effekter; heroinmissbruk; kriminalitet; metadon; opiater; randomiserade kontrollerade prövningar; underhållsbehandling;

  Sammanfattning : Det har i studier, av bland annat kriminologen Trevor Bennett (2005), visats att kriminalitet interagerar med droger, vilket även har en ömsesidig effekt. Man har dessutom sett att underhållsbehandling gett positiva resultat vid behandling av heroin- och opiatberoende. LÄS MER

 3. 3. UNDERHÅLLSBEHANDLING VID OPIATMISSBRUK OCH DESS EFFEKTER PÅ BROTT

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mario Beltran; Lia Ouis; [2013]
  Nyckelord :underhållsbehandling; randomiserade kontrollerade prövningar; opiater; metadon; kriminalitet; heroinmissbruk; effekter;

  Sammanfattning : Det har i studier, av bland annat kriminologen Trevor Bennett (2005), visats att kriminalitet interagerar med droger, vilket även har en ömsesidig effekt. Man har dessutom sett att underhållsbehandling gett positiva resultat vid behandling av heroin- och opiatberoende. LÄS MER

 4. 4. Som att ha ett osynligt koppel på sig : Intervjustudie med tre patienter med erfarenhet av utskrivning från substitutionsbehandling mot opiatmissbruk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Erika Fyrvall; [2013]
  Nyckelord :heroin abuse; methadone treatment; buprenorphine treatment; involuntary discharge; coping.; heroinmissbruk; metadonbehandling; buprenorfin behandling; ofrivillig utskrivning; coping.;

  Sammanfattning : Aims: To examine how patients with experience of being involuntarily discharged from medication-assisted treatment with methadone or buprenorphine have coped with the consequences following the discharge. The study also aim to examine how the patients cope with the stigma related to their abuse of heroin and how they manage to cope with the rules regarding themedication-assisted treatment. LÄS MER

 5. 5. Substitutionsbehandling - vägen ur ett beroende eller fortsättning på ett långvarigt missbruk? " en kvalitativ studie om substitutionsbehandling ur ett brukarperspektiv"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patricia Pawlowska; Fatime Juka; [2012]
  Nyckelord :Keywords: substitute treatment; subutex; methadone; drug abuse and heroin.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Patricia Pawlowska and Fatime Juka Title: Substitute treatment – the way out of an addiction or continuation of a long – term addiction? A qualitative study of substitute treatment from a user perspective. Supervisor: Erika Werner Keywords: substitute treatment, subutex, methadone, drug abuse and heroin. LÄS MER