Sökning: "drug abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade orden drug abuse.

 1. 1. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER

 2. 2. Narkotikamissbruk bland sjuksköterskor : - En integrerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Per Anttila; Linus Hallendorf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Narkotikamissbruk hos sjuksköterskor förekommer på arbetsplatser runtom i världen och påverkar patientsäkerheten samt den personliga hälsan negativt. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap kring narkotikamissbruk hos sjuksköterskor, och utifrån syftet formulerades tre frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Tramadol - En studie om yrkesverksammas uppfattningar av ett växande problem bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :André Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Tramadol; adolescent substance abuse; youth substance abuse; identity development; adolescent opioid abuse; addiction; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tramadol is a synthetic opioid which for the past 10 years have been on the rise as an abuseable drug in the adolescent and young adult group in Sweden. By conducting semistructured interviews with professionals at four different youth clinics focused on substance abuse, called Maria-clinics, this study aims to seek and discuss possible answers regarding why adolescents and young adults in Sweden are abusing Tramadol and if there are any differences between the group of adolescents and young adults who are substance abusers but not of Tramadol and the group of adolescents and young adults who are also abusing Tramadol. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterares arbete med dataspelsberoende ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Mattias Frost; Andreas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Internet gaming disorder; adolescents; social work; abuse; gaming addiction.; Dataspelsberoende; ungdomar; socialtjänst; missbruk; beroende.;

  Sammanfattning : Dataspelsberoende är ett relativt nytt och växande problem bland barn och ungdomar, som kan innebära negativa konsekvenser för deras familjerelationer samt skolgång. Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med och resonerar kring ungdomar som lever med dataspelsberoende. LÄS MER

 5. 5. Socialt polisarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tony Jansson; [2019]
  Nyckelord :drugs; drug abuse; police; social work; crime; stigma; panopticism; prevention; school; punishment; control;

  Sammanfattning : Jansson, T. Social police-work. A qualitative study of the police and its work with and against drug abuse. Degree project in Social work. LÄS MER