Sökning: "drug abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade orden drug abuse.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av medicinering med centralstimulantia till vuxna personer med ADHD

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Ahlberg; Urban Martinsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; centralstimulantia; sjuksköterskor; adults; stimulants; nurses;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The prescription of stimulants to adults with ADHD has increased significantly in recent years in Sweden. The nurse plays an important role in nursing and monitoring pharmaceuticals to this category of patients. LÄS MER

 2. 2. Rättssäkerhet, ett (o)uppnåeligt mål? : En kvalitativ fokusgruppsstudie om socialsekreterares bedömningar kring rätten till ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofie Bergholtz; My Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Freedom of action; guidelines; street-level bureaucracy; abuse; financial assistance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The work as a social worker comes with a great responsibility when it comes to making decisions that may impact people's lives. The social worker has the opportunity to make a professional decision by using the information that has been provided from the clients. LÄS MER

 3. 3. Arbete med föräldraskap och relationen föräldrar-barn - inom öppenvårdsbehandling för missbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elsa Cimmerbeck; Sara Axelsson; [2020]
  Nyckelord :parenthood; parental ability; outpatient treatment; alcohol- and or drug abuse; substance abuse;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how social workers in outpatient programs for drug and alcohol abuse explain the process of working with parenthood and the parental ability amongst clients with children. The study was conducted through qualitative interviews with five different social workers, who worked within an outpatient programs. LÄS MER

 4. 4. Personals erfarenheter i arbetet med äldre personer med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Belmisa Puskar; Areti Pavlou; [2020]
  Nyckelord :alcohol abuse; elderly; nursing homes; older people; rehabilitation center; substance use disorder;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate professionals’ working experience with elderly people with substance use disorders and how drug or alcohol abuse affects their work with their clients. The most important areas of focus are professionals’ views on older clients’ substance and alcohol abuse, moral or ethical dilemmas in relation to work and the elderly’s needs for support and help according to professionals. LÄS MER

 5. 5. Sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda personer som lever i hemlöshet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Karina Davidov; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Individer som befinner sig i hemlöshet har en sak gemensamt de lever inom strukturella och sociala barriärer och därmed brister tillgång till exempelvis stadigvarande bostad, socialt nätverk, trygghet och skydd och detta är något som påverkar deras hälsa negativt. Många lider av fysisk och/eller psykisk ohälsa, missbruk av alkohol och/eller narkotika vilket kan även påverka deras följsamhet av vård och behandling negativt. LÄS MER