Sökning: "drug addiction"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden drug addiction.

 1. 1. Strategier vid överdoser : En kvalitativ studie om vad naloxonspray har för betydelse för patienter med substitutionsbehandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Sundelin; [2019]
  Nyckelord :heroin addiction; drug overdose; naloxone; stigma; social worlds; subworlds; symbolic interactionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Drug overdose strategies. A qualitative study about the significance of the Naloxone Take Home Programme. Supervisor: Mats Hilte Assessor: Alexandru Panican The purpose of this study was to depict and analyze how patients in Swedish methadone maintenance clinics deal with overdose. LÄS MER

 2. 2. Plötsligt händer det... men vem bär ansvaret? : En kvalitativ studie om hur Halmstad arbetar förebyggande med spelproblematiken i relation till samhällets risker och spelmarknadens utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Nordstrand; Liridona Jakupi; [2019]
  Nyckelord :Gambling addiction; risks; living conditions; collaboration; preventive work; inequality; organization; Spelberoende; risker; livsvillkor; samverkan; förebyggande arbete; ojämlikhet; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka och kritiskt reflektera hur de berörda aktörerna i Halmstad utifrån befintliga resurser arbetar förebyggande med spelproblematiken. Detta vill vi undersöka i relation till den snabba utvecklingen av spelmarknaden och samhällets risker samt hur dessa påverkar utvecklingen av spelberoende. LÄS MER

 3. 3. NARKOTIKAPOLITIKEN SOM FÖRT MISSBRUKARE I GRAVEN : Professionella inom beroendevårdens inställning till harm reduction-insatser och avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Spång; [2019]
  Nyckelord :Harm reduction; opioids; social work; stigmatization theory; overdoses and drug related deaths; Skademinimering; opioider; socialt arbete; stämplingsteori; överdoser och narkotikarelaterade dödsfall;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore professional drug addiction care workers’ attitudes towards harm reduction interventions. The data collection was conducted through digital survey mailed to mangers and staff. In total 73 individuals choose to answer the survey. LÄS MER

 4. 4. Prohibition till varje pris? - En analys av den svenska kontrollen av nätdroger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikastrafflagen reglerar tillsammans med andra relevanta lagar, exempelvis smugglingslagen, den straffrättsliga kontrollen av narkotika. NSL har sedan införandet 1968 genomgått ändringar, samtliga i straffskärpande riktning. LÄS MER

 5. 5. Avkriminalisera eget bruk av narkotika?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Lendt; [2019]
  Nyckelord :Avkriminalisering; missbruk; narkotika; narkotikapolitik; normalisering; stigmatisering.;

  Sammanfattning : Det pågår just nu en debatt i Sverige kring huruvida eget bruk av narkotika bör avkriminaliseras eller inte, och argumenten för och emot en avkriminalisering är många. Syftet med den här studien var därför att undersöka hur socialarbetare som arbetar inom missbruk- och beroendevården ställer sig till debatten kring huruvida eget bruk av narkotika bör avkriminaliseras eller inte. LÄS MER