Sökning: "drug free society"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden drug free society.

 1. 1. PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL : En kvalitativ studie om upplevelser av handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter hos socialarbetare inom kommunala myndigheter och frivilligorganisationer

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Lundh; Strömlund Alexander; [2019]
  Nyckelord :Prostitution; trafficking; discretion; development; social worker; Prostitution; människohandel; handlingsutrymme; utvecklingsbehov; socialarbetare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how social workers in municipal authorities and NGOs experience their discretion and if there are any areas of development, in social work with youths and adults who are exposed to prostitution or human trafficking for sexual purposes. The study's aim and the questions at issue were answered through eight semi-structured interviews with female social workers in two municipalities in mid-Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att leva med ett syskon som har missbruksproblem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Ekberg Leo; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; syskon; coping; socialt stöd;

  Sammanfattning : Närmare en halv miljon vuxna svenskar har ett beroende eller missbruk av alkohol. Den motsvarande siffran för narkotika är 55 000 individer. Många av dessa personer har syskon. LÄS MER

 3. 3. ”Alltså, det är ju… Det är bättre att fortsätta utan, även om det verkar coolt, häftigt och så…” : En kvalitativ studie om ungdomars inställning till narkotikaanvändning i en kommun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Liza Sahlin; [2018]
  Nyckelord :adolescent; attitude; drug use; qualitative method.; ungdomar; inställning; narkotikaanvändning; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett narkotikafritt Sverige har under lång tid varit målet för den svenska folkhälsopolitiken. Att använda narkotika är, förutom skadorna för individen, även kostsamt och ett problem för samhället. Anledningarna till varför en individ använder narkotika är ett komplext samband mellan samhälleliga och individuella faktorer. LÄS MER

 4. 4. The Drug Free Society: Drug Politics as a Field of Struggles : A Discourse Analysis of the Drug Politics Debate in Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter, 1992-2018.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daniela Trocilo Tavares Genovez; [2017]
  Nyckelord :Drug Politics; Discourse; Sweden; Field; Bourdieu; Foucault;

  Sammanfattning : New ways to deal with the drug problem seems to be emerging in western countries. Sweden, however, holds on to its strict zero-tolerance approach. LÄS MER

 5. 5. När nollvisionen inte längre gäller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Robert Hildingsson; [2017]
  Nyckelord :Key words: Substitution treatment; drugs; zero-vision; Social Work; Harm reduction; normalization; control; leakage.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author(s): Robert Hildingsson Title: When zero-vision is no longer valid. A study in Social Work on the experiences of the Substitution treatment. LÄS MER