Sökning: "drug free society"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden drug free society.

 1. 1. Att vara torr i ett blött samhälle - En narrativ analys om att välja nykterhet i ett samhälle med alkoholtradition

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Abstainer; meaning making; interpretive frames; narrative analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to analyze how drug- and alcohol-free people make sense of their experiences from living in a society with drinking culture. The method for this study consisted of qualitative interviews with five abstainers. A constructivist approach was used, i.e. LÄS MER

 2. 2. PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL : En kvalitativ studie om upplevelser av handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter hos socialarbetare inom kommunala myndigheter och frivilligorganisationer

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Lundh; Strömlund Alexander; [2019]
  Nyckelord :Prostitution; trafficking; discretion; development; social worker; Prostitution; människohandel; handlingsutrymme; utvecklingsbehov; socialarbetare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how social workers in municipal authorities and NGOs experience their discretion and if there are any areas of development, in social work with youths and adults who are exposed to prostitution or human trafficking for sexual purposes. The study's aim and the questions at issue were answered through eight semi-structured interviews with female social workers in two municipalities in mid-Sweden. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars normer och attityder samt brukande av narkotika: en kvantitativ studie om gymnasieelevers narkotikabruk i Båstad kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Maja Cardell; [2019]
  Nyckelord :adolescents; attitudes; drug use; norms; stigmatization; attityder; narkotikabruk; normer; stigmatisering; ungdomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : An overriding aim of this study is to examine adolescents experiences of drug use, with a focus on high school students at Akademi Båstad Gymnasium in Båstad municipality. More precisely the purpose is to examine the students drug use, and the underlying causes for this, and to examine their norms and attitudes regarding drug use. LÄS MER

 4. 4. Att leva med ett syskon som har missbruksproblem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Ekberg Leo; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; syskon; coping; socialt stöd;

  Sammanfattning : Närmare en halv miljon vuxna svenskar har ett beroende eller missbruk av alkohol. Den motsvarande siffran för narkotika är 55 000 individer. Många av dessa personer har syskon. LÄS MER

 5. 5. Visionen om det narkotikafria samhället : En diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emil Aadde; [2019]
  Nyckelord :Narkotikamissbruk; nolltolerans; narkotikapolicy; debatt; socialkonstruktivism; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur visionen om det narkotikafria samhället uppenbarar sig i diskurser som behandlar narkotikamissbruk som socialt problem. Empiriskt material i form av ett policydokument och en debattföljetong har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt och diskursanalytiskt perspektiv. LÄS MER