Sökning: "drug treatment program"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden drug treatment program.

 1. 1. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER

 2. 2. Det är inte insatserna som är grejen.. : - en kvalitativ studie om behandlingsarbete med ungdomar i missbruk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emily Strauss Oxelgren; Matilda Frisk; [2019]
  Nyckelord :Relational Pedagogy; Relationship; Motivation; Participation; Treatment Work; Adolescents; Addiction; Relationell pedagogik; Relation; Motivation; Delaktighet; Behandlingsarbete; Drogmissbruk; Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få kunskap om behandlare resonerar kring sitt arbete med ungdomar i ett drogmissbruk samt hur detta kan förstås som en pedagogisk praktik. Metodologiska utgångspunkten i studien utgick från en hermeneutisk kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Remission av typ 2 diabetes - Effekten av intensiva viktminskningsprogram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Jansson; Svanqvist Love; [2018-06-04]
  Nyckelord :remission; Diabetes Mellitus type 2; viktnedgång; kalorirestriktion; weight loss; calorie restriction;

  Sammanfattning : Title: Remission of type 2 diabetes - The effect of intensive weight loss programmesAuthors: Linda Jansson and Love SvanqvistSupervisor: Mette AxelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 27, 2018Background: Diabetes is considered a chronic and disabling disease and it is listed as number six amongst factors leading up to reduced number of years lost due to ill-health, disability or early death by the World Health Organization. However, several studies have shown that people with type 2 diabetes can achieve remission with a lifestyle treatment, including weight loss, if initiated early after being diagnosed. LÄS MER

 4. 4. Sömn och återhämtning vid skiftarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anette Lundell; Klara Holmberg Olausson; [2018]
  Nyckelord :Shift work; circadian rhythm; health; sleep disorder; shift work disorder; Skiftarbete; cirkadisk rytm; hälsa; sömnstörning; sömnstörning beroende på skiftarbete.;

  Sammanfattning : Background: Shift work is common in today’s society. About 75% of shift workers have problems regarding sleep and recovery. Research has investigated shift worker’s physical and psychological problems connected to poor sleep, sleep disorders and insomnia. LÄS MER

 5. 5. The impact of Medicaid expansion in 2014 on prescription second-generation antidepressant utilization in Washington State: An interrupted time series analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Paulina Lindstedt; [2018]
  Nyckelord :Medicaid expansion; Affordable Care Act; Antidepressants; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background Depressive disorders, specifically major depressive disorder (MDD), is predicted to become the leading cause of disease burden worldwide by 2030. In the United States, MDD is already the leading cause of disability. LÄS MER