Sökning: "dry matter intake"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden dry matter intake.

 1. 1. Individuella skillnader i grovfoderintag hos mjölkkor : sambandet mellan grovfoderintag och djuregenskaper

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Filippa Larsson; [2019]
  Nyckelord :mjölkkor; foderintag; grovfoderintag; konsumtionsförmåga; djurfaktorer; grovfoder; ensilage;

  Sammanfattning : Dagens mjölkkor utfodras med stora mängder kraftfoder för att åstadkomma en hög mjölkavkastning. Kornas matsmältningsapparat är uppbyggt för att kunna inta stora mängder grovfoder och i Sverige har vi goda förutsättningar för att producera vallfo-der av hög kvalité. LÄS MER

 2. 2. Ciona (Ciona intestinalis) as a source of fibre for chickens : Effects on productive performance, organs weights and caecal microbiota

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Qasim Mashood; [2019]
  Nyckelord :Broiler; dietary fibre; ciona; cellulose; gut microbiota; sodium;

  Sammanfattning : In this experimental study broiler birds were fed in a randomized block design for 32 days on a control diet (C) based on wheat and soy bean meal and two experimental diets containing 2% (C2) and 4% ciona meal (C4) to examine the suitability of Ciona intestinalis in poultry feed as a source of fibre and its effects on growth performance, microbial composition and digestive traits. Luminal content was taken from caeca at day 12 and 32 and analysed for microbiota profile and short chain fatty acids (SCFA). LÄS MER

 3. 3. Effects of red and blue LED light on feed intake, feed selection and milk yield in dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Bunu; [2019]
  Nyckelord :sorting; particle size; 2-screen PSPS; roughage;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate how red and blue LED light during the daytime affects dry matter intake, feed selection, and milk yield in dairy cows. Ten multipa-rous pregnant Swedish Red cows in post-peak lactation were used. Cows were housed in a tie stall barn. LÄS MER

 4. 4. Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Xiaoqing Cui; [2019]
  Nyckelord :aquaculture; rainbow trout; Baltic blue mussel; black solider fly larvae; digestibility; protein; fishmeal replacement;

  Sammanfattning : A feeding trial was conducted for 9 weeks to test the growth performance, nutrient retention and digestibility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in order to assess the potential of Baltic blue mussel meal (Mytilus edulis L) and black solider fly larvae (Hermetia illucens) meal as protein sources. The dietary treatments consisted of one control diet based on high quality fishmeal, one control diet based on pea protein concentrate for testing dietary palatability and two fishmeal-free experimental diets where approximately 20% of the crude protein from the fishmeal was replaced with the protein from either de-shelled blue mussel meal or larvae meal on a dry matter basis. LÄS MER

 5. 5. Vätsketillgång och rörelse som riskfaktorer för kolik hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amanda Vesterinen Artell; [2018]
  Nyckelord :kolik; häst; vattentillgång; rörelse; lösdrift; traditionell uppstallning;

  Sammanfattning : Kolik är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och kan innebära stora kostnader för hästägare. Som ett komplext, multifaktoriellt tillstånd har epidemiologiska studier haft svårt att fastställa individuella riskfaktorer bakom kolik. LÄS MER