Sökning: "dual diagnosis"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden dual diagnosis.

 1. 1. KULTURELLA AKTIVITETERS BETYDELSE FÖR ÅTERHÄMTNINGEN. UPPLEVELSER HOS PATIENTER MED DUBBELDIAGNOS

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Törnvall; Selma Basic; [2020]
  Nyckelord :Dubbeldiagnospatienter; gemenskap; kulturella aktiviteter; psykisk hälsa; återhämtning.; Dual diagnosis patients; community; cultural activities; mental health; recovery.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett substansbrukssyndrom samtidigt som en annan psykiatrisk sjukdom benämns dubbeldiagnos. Att ha en dubbeldiagnos är förknippat med sämre prognos och svårare återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Svårhjälpta, passiva och ohörda : Medias beskrivning av samsjuklighet och de som drabbas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Lindgren; Chantee Johansson; [2020]
  Nyckelord :dubbeldiagnos; samsjuklighet; dual diagnosis; dual diagnosis substance abuse and mental illness; co-occuring mental illnesses and substance use disorder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media shapes the public´s perceptions of social problems and how we understand the people affected by them. This study investigates the shaping of dual diagnosis, a concept that refers to the co-occurrence of a mental illness and substance use, a phenomena that has gained increased prominence in the last decades. LÄS MER

 3. 3. Samverkan som mål och lösning : En studie om hur socialarbetare talar om organisatorisk samverkan kring individer med dubbeldiagnos.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Vladimir Skripnik; [2019]
  Nyckelord :dual diagnosis; collaboration; cooperation; experiences; social service; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this essay was to study how professionals within the social services describe collaboration between the different various actors in regard to people with dual diagnosis. This study relies on four qualitative, semi structured interviews with professionals who work with the dual diagnosis target group. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan huvudmännen fungerar inte - en narrativstudie av samverkanspolicyer i vården av personer med psykiska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nikki de Boer; [2019]
  Nyckelord :hälso- och sjukvård; huvudmän; policy; psykisk funktionsnedsättning; samverkan; socialtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how policies, on different levels in Skåne, formulate the coordination of tasks towards persons with mental disabilities and compound needs. The study is performed with a narrative approach, both as an instrument for analysis and method, in combination with policy theory. LÄS MER

 5. 5. Capillary Blood Flow Measurement based on Nail-fold Microscopic Images using Feature Based Velocity Estimation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yue Wang; [2019]
  Nyckelord :Nail-fold capillary; Medical image processing; Feature matching; Dual-Window matching; Optic-Flow; Nail-fold capillary; Medicinsk bildbehandling; Feature-matchning; Dual-Window-matchning; Optic-Flow;

  Sammanfattning : Microscopic video images of microcirculation have been used in clinical diagnosis for years, and theparameters obtained from images reveal most physiological activities and body organizations.Particularly, the blood flow speed is one of important indexes, which reflects the state ofmicrocirculation and make significant marks in diagnosis. LÄS MER