Sökning: "dual diagnosis"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden dual diagnosis.

 1. 1. Samverkan som mål och lösning : En studie om hur socialarbetare talar om organisatorisk samverkan kring individer med dubbeldiagnos.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Vladimir Skripnik; [2019]
  Nyckelord :dual diagnosis; collaboration; cooperation; experiences; social service; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this essay was to study how professionals within the social services describe collaboration between the different various actors in regard to people with dual diagnosis. This study relies on four qualitative, semi structured interviews with professionals who work with the dual diagnosis target group. LÄS MER

 2. 2. Inadequate antiplatelet pre-treatment in patients undergoing acute thoracic surgery. Risk for complications and cost.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Nordmark Carolina; [2018]
  Nyckelord :Dual antiplatelet therapy; ST-elevation myocardial infarction; bleeding complications; acute thoracic surgery;

  Sammanfattning : Introduction Prior to percutaneous coronary intervention (PCI) guidelines recommend that patients with ST- elevation myocardial infarction (STEMI) receive dual antiplatelet therapy (DAPT) consisting of P2Y12 inhibition and acetylsalicylic acid (aspirin). However, in rare occasions, patients admitted with STEMI as preliminary diagnosis require acute thoracic surgery and oral P2Y12 inhibitors increases the bleeding risk over several hours. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Needs, Expectations, and Realities of Mental Healthcare for Transgender Adults: A Grounded Theory Study on Experiences in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Debra Beight; [2017]
  Nyckelord :transgender; transition diagnosis; mental healthcare; Sweden; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Transgender persons experience a disproportionate representation in adverse mental health conditions globally. In Sweden there are tangible efforts to improving mental healthcare overall, but as a minority population, transgender persons still struggle with meeting their mental healthcare needs. LÄS MER

 4. 4. Samarbete eller fasad? : En kvalitativ studie om samarbete kring personer med dubbeldiagnoser mellan kommunens handläggare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maria Jönsson; Jenny Raving; [2017]
  Nyckelord :Cooperation; collaboration; dual diagnosis; social workers; social services; Samarbete; samverkan; dubbeldiagnos; socialtjänsten; handläggare; socialsekreterare;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how social service administrators collaborate around persons that has dual diagnosis. In this study, we refer to people with mental disabilities along with addiction problems. We have used a qualitative method and collected our material using semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. På vems villkor? : En studie om delaktighet hos klienter med samsjuklighet i behandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Emma Olsson; Kujtesa Jusufi; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; samsjuklighet; behandling; inflytande; substansbrukssyndrom; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är att belysa och analysera professionellas återberättade erfarenheter av arbete med delaktighet i behandling hos vuxna personer med samsjuklighet. Studien utfördes med en kvalitativ ansats, där åtta professionella från sex olika verksamheter intervjuades. LÄS MER