Sökning: "dualism"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet dualism.

 1. 1. ON AQUINAS’ PHILOSOPHY OF MIND. AQUINAS’ CONCEPTION OF THE BODY-SOUL RELATIONSHIP AND ITS RELATION TO SOME CONTEMPORARY THEORIES IN PHILOSOPHY OF MIND.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Shadrack Owusu; [2020-07-03]
  Nyckelord :Medieval Metaphysics; Aquinas; Body-Mind; Problem; Physicalism; Substance Dualism;

  Sammanfattning : In his question 75 and 76 of the Summa Theologiae, Thomas Aquinas argues that the human soul is related to the body as its form such that even after death, the soul has a natural inclination and affinity to the body. This position of Aquinas brings some questions to the fore when discussing him in contemporary philosophy of mind. LÄS MER

 2. 2. Sökandet efter min musikaliska identitet- En undersökning av mitt album, Dualism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Stefan Oreščanin; [2020-06-17]
  Nyckelord :Konstnärligt uttryck; albumprojekt; fältinspelning; undersökning; personligt ramverk;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren sitt konstnärliga uttryck inom ramarna av ett albumprojekt. Detta gör han för att förstå de konstnärliga val som hans musik består av och i synliggörandet av de valen ämnar han att skapa en referensram för vilka konstnärliga val han kan undvika när han vill skapa musik på nya sätt. LÄS MER

 3. 3. MÁS ALLÁ DEL DUALISMO ANTAGÓNICO EN LA CASA DE BERNARDA ALBA. UN ESTUDIO SOBRE EL LENGUAJE LORQUIANO VISTO POR LA LENTE KRISTEVIANA.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Per Morén; [2020-01-29]
  Nyckelord :spanska; dualism; det symboliska; det semiotiska; det abjekta; Federico García Lorca; La casa de Bernarda Alba;

  Sammanfattning : La casa de Bernarda Alba (LcdBA) av Federico García Lorca är ett världsberömt drama som har blivit analyserat i flertaliga studier. En genomgående, imlicit hypotes i en stor del av dessa arbeten, är att handlingen i LcdBA drivs av en antagonistisk dualism. LÄS MER

 4. 4. Uppdragstaktikens dualism : En kvalitativ studie av hur svenska arméofficerare utövar doktrinen om uppdragstaktik på taktisk nivå.

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Rosened; [2020]
  Nyckelord :militär; doktrin; uppdragstaktik; militär kultur; armén; officer; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Det finns ett antal institutionaliserade principer hur väpnad strid skall genomföras i det kaos som krig innebär. Dessa benämns som militära doktriner. Doktrinen utmärker sig genom att den kräver omdöme i den praktiska tillämpningen till följd av att den är skriven för att passa in en mångfald av förhållanden. LÄS MER

 5. 5. The Animal in the Mirror : Zoomorphism and Anthropomorphism in Life of Pi

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Miryam Bernadette Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Life of Pi; anthropomorphism; zoomorphism; anthropophagy; cannibalism; ecocriticism; animal studies; human-animal dualism; Yann Martel; cartesian dualism; animal philosophy;

  Sammanfattning : This essay explores the application of zoomorphism and anthropomorphism in Yann Martel’s novel Life of Pi. The novel, rather than being a mere shipwreck-narrative or a miraculous tale with religious overtones, is also a story about the complicated and perhaps inevitably divided relationship between humans and animals. LÄS MER