Sökning: "dubbelt medvetande"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden dubbelt medvetande.

 1. 1. Martha's Unhomely Quest for the Homely : A Postcolonial Reading of the Protagonist Martha in Doris Lessing's Martha Quest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Annika Salisbury; [2019]
  Nyckelord :Doris Lessing; double consciousness; Homi Bhabha; Martha Quest; postcolonial theory; unhomeliness; Doris Lessing; dubbelt medvetande; Homi Bhabha; Martha Quest; postkolonial teori; o-hemlikhet;

  Sammanfattning : The protagonist Martha in Doris Lessing’s Martha Quest is born to white British settler parents and grows up in a British colony in southern Africa in the 1930s. Although officially the coloniser rather than the colonised, Martha tries to reject this role mentally, verbally, and physically. LÄS MER

 2. 2. Mansrollen under konstruktion - en studie om migration och förändrade maskuliniteter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sanna Lindström; [2018]
  Nyckelord :migration; maskulinitet; disidentifikation; andrafiering; dubbelt medvetande; invandrarmannen ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how migration can change and affect Iraqi men's identity processes as men and Iraqis, focusing on masculinity, disidentification, identification and othering processes. I have conducted longer interviews with three Iraqi men and focused on their experiences as “men in migration”. LÄS MER

 3. 3. Den nationella IT-strategin och dess implementering vid Karlskrona kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Raushania Amerzyanova; Tetyana Larsson; [2010]
  Nyckelord :Karlskrona kommun; Nationell IT- strategi; IT-implementering; e-tjänster; Struktureringsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för tjänstemännens syn på deras organisations möjligheter att tillhandahålla offentliga e-tjänster samt deras uppfattning om arbetsinnehåll har förändrats i samband med implementering av e-tjänster. Fokus riktas mot tjänstemän vid Karlskrona kommun. LÄS MER