Sökning: "dubbla karriärer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden dubbla karriärer.

 1. 1. När rampljuset slocknat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Pontus Lägge; Sebastian Chitsaz; Mariane Hansson; [2019-10-21]
  Nyckelord :dubbla karriärer; elitidrottare; fallstudie; karriärövergång ur idrott; parallell övergång; stöd; utmaningar;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram/kurs: Sports Coaching IKG243Nivå: GrundnivåTermin/år: VT/2019Handledare: Astrid SchubringExaminator: Karin Grahn.... LÄS MER

 2. 2. Upplevda utmaningar och copingstrategier hos före detta RIG-studenter : En retrospektiv longitudinell studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joel Sörensen; Oskar Johansson Quartieri; [2019]
  Nyckelord :Challenges; Coping strategies; Dual careers; RIG; Student-athletes; Copingstrategier; Dubbla karriärer; Idrottsstudenter; RIG; Utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelser av utmaningar och copingstrategier hos före detta RIG-studenter i Sverige. Deltagarna i studien utgjordes av sju personer, fyra kvinnor och tre män, i åldrarna 22–31 (M=25.1, SD=3.1). LÄS MER

 3. 3. "Om inte jag är i hallen, vem är jag då?" : En kvalitativ studie om före detta elithandbollsspelares upplevelser av karriärövergångar och dubbla karriärer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lotta Kulju; [2019]
  Nyckelord :coping resources; elite sports; handball; sports identity; career transition model; copingresurser; elitidrott; handboll; idrottsidentitet; karriärövergångsmodellen;

  Sammanfattning : Att som elitidrottare gå från ett liv där man i stort sett ägnat varje dag åt sin idrott och i bästa fall kunnat livnära sig på den till att det en dag tar slut innebär en stor omställning för de flesta idrottare. I tidigare studier beskrivs omställningen vid karriärövergången som något av det svåraste idrottare varit med om. LÄS MER

 4. 4. Den didaktiska formeln för(Matematik)Idrottselev : En diskursanalys på ett idrottsgymnasium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sofia Bårman; [2019]
  Nyckelord :elite sports secondary school; student-athlete; mathematics; discourse analysis; dual career; RIG; matematik; diskursanalys; dubbla karriärer; idrottsgymnasium; gymnasieskolan; riksidrottsgymnasium; RIG;

  Sammanfattning : Sverige finns det Riksidrottsgymnasier och Nationella idrottsutbildningar som erbjuder ett utbildningsprogram med specialidrott för att elitidrottande ungdomar ska kunna kombinera idrott och studier. Ungdomarna ska få möjlighet att utvecklas både inom sin idrott och inom sin utbildning och på så sätt bli ”vinnare i långa loppet” med både en idrottskarriär och sedan även en yrkeskarriär som de lagt grunden till med studier under idrottsåren. LÄS MER

 5. 5. Ett uppdrag - Två karriärer : En jämförande studie av hanteringen av expatriaters medföljande i Asien och Europa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kim Larsson; Maria Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :Dubbla karriär-problemet; expatriater; förberedande träning; företags hantering; medföljande partner; utlandslokalisering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur det dubbla karriär-problemet och utlandslokaliseringen påverkar den medföljande partnern, då dennes anpassningssvårigheter i uppdragslandet tenderar att vara anledningen till varför expatriaten misslyckas. Det dubbla karriär-problemet används som utgångspunkt för att fördjupa studien. LÄS MER