Sökning: "dublinförordning"

Visar resultat 6 - 7 av 7 uppsatser innehållade ordet dublinförordning.

 1. 6. Sverige, Dublinreglerna och den asylsökandes rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Redin; [2013]
  Nyckelord :EU-rätt; Förvaltningsrätt; Asyl; Dublinförordningen; Europakonventionen; Non-refoulment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The first Dublin Regulation was a result of those institutional changes that followed by the Amsterdam Treaty coming into force. The establishment was also a result of the European Council’s conclusions, from their meeting in Tampere in 1999. During the meeting The Council agreed to create a common European asylum system. LÄS MER

 2. 7. Dublinförordningens barn : En diskursteoretisk analys av ensamkommande flyktingbarn inom EU:s asyl- och flyktingpolitik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

  Författare :Elvira Ekström; [2013]
  Nyckelord :Dublinförordningen; ensamkommande flyktingbarn; EU:s asyl- och flyktingpolitik; ”barnets bästa”; universalism; partikularism;

  Sammanfattning : Dublinförordningen är en överstatlig EU-lag som reglerar asylansökningsprocessen inom unionen och grundar sig på principen om första land. Under uppsatsperioden publicerade EU-domstolen generaladvokat Pedro Cruz Villalóns Förslag till avgörande, som förespråkar en mildare behandling av gruppen ensamkommande flyktingbarn som tar hänsyn till begreppet barnets bästa. LÄS MER