Sökning: "due diligence svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden due diligence svenska.

 1. 1. Mänskliga rättigheter i skuggan av företagande? : En analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Lundström; [2021]
  Nyckelord :FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; Sveriges implementering av UNGP; mänskliga rättigheter; nationell handlingsplan; John G. Ruggie.; Law and Political Science; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. LÄS MER

 2. 2. Home States' Duty to Protect Human Rights - To what extent is Sweden requiring Swedish corporations to comply with human rights extraterritorially?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gisela Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been argued that multinational corporations benefit from impunity when it comes to human rights violations due to inadequate corporate regulation in host states as well on the international level. Thus, there are three purposes of this thesis: first to examine to what extent states’ duty to protect human rights can be utilised to hold corporations accountable for human rights violations in their global activities. LÄS MER

 3. 3. Due Diligence vid förvärv av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Patrik Johansson; Hampus Persson; [2020]
  Nyckelord :Due Diligence; Försäljningsprospekt; Asymmetrisk information; Agentteori; Riskhantering; Miljöaspekt;

  Sammanfattning : En Due Diligence handlar i stora drag om en relativt grov besiktning av ett objekts tekniska, ekonomiska och juridiska status. I samband med fastighetstransaktioner genomförs en Due Diligence av fastighetsbolagen. En Due Diligence kan variera i utformning beroende på olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. Med mänskliga rättigheter i beaktande : den konceptuella förståelsen av human rights due diligence i svenska statliga skrivelser om företags ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Grann; [2019]
  Nyckelord :Business; Human Rights Due Diligence; Responsibility; Human rights; UN Guiding Principles; David Miller; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera det mångtydiga begreppet due diligence och dess innebörd för ansvarsfördelning mellan stat och privata aktörer. Med utgångspunkt i Millers ansvarsteori analyseras uttryck för de dominerande tolkningarna i svenska statliga skrivelser. LÄS MER

 5. 5. Svenska statliga företag och mänskliga rättigheter : En undersökning av regeringens ägarstyrning

  Master-uppsats,

  Författare :Bengt Palmgren; [2019]
  Nyckelord :UN Guiding Principles for Business and Human Rights; Swedish state-owned enterprises; Corporate governance; National Action Plan; FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; Svenska statliga företag; Bolagsstyrning; Ägarpolicy; Nationell handlingsplan;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the governance by the Swedish government of the state-owned enterprises in relation to UN Guiding Principles for Business and Human Rights. In the study the Swedish state’s ownership policy is analyzed together with the Swedish national action plan for business and human rights in relation to article 4 in the UN Guiding Principles. LÄS MER