Sökning: "dummyvariabler regression"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden dummyvariabler regression.

 1. 1. Local perceptions of changes in ecosystem services and climate : case study in Ecuadorean Sierra

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Anna Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :traditional ecological knowledge; ecosystem services and goods; climate change;

  Sammanfattning : Anthropogenic-induced land-use and land-cover change is a threat to biodiversity and ecosystem services, and contribute to global climate warming. Forests are essential in the climate system and store a large part of the global carbon. LÄS MER

 2. 2. Säsongseffekter på den svenska valutamarknaden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Kruk; Ebba Stavenow; Marie Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Valutamarknaden; effektiva marknadshypotesen; veckoeffekten; veckodagseffekten; multipel regression; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om de veckoeffekter och veckodagseffekter som observerats såväl internationellt som i Sverige även kan observeras på den svenska valutamarknaden för de tre valutorna; US-dollarn, euron och det brittiska pundet. Uppsatsen utgår ifrån den kvantitativa metoden med en deduktiv ansats. LÄS MER