Sökning: "durable goods"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden durable goods.

 1. 1. Dynamics in the Swedish Grocery Retail Industry : The current landscape, challenges and levers in distribution for Swedish grocery retailers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erhan Kayhan; Leo Rönnbäck; [2019]
  Nyckelord :Grocery retail; E-grocery; E-commerce; Distribution channels; Distribution challenges; Omni-channel; Brick and mortar; Click and Collect; Home Delivery; Dagligvaruhandel; E-dagligvaruhandel; E-handel; Distributionskanaler; Distributionsutmaningar; Omni-channel; Fysiska butiker; Click and Collect; Hemleverans;

  Sammanfattning : There is a significant transformation taking place in today’s retail landscape with the increasing adoption of digital technologies in society. Customers are finding new purchasing habits and retailers are exploring different channels to serve customers in. LÄS MER

 2. 2. Stayin’ alive - Fysisk butik Vs. Digitalisering : Vilka strategier utvecklar fysiska butiker för att bemöta den ökade konkurrensen i och med digitaliseringen?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Savannah Ejdenwik; Lina Forsander; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; physical store; competition; digitalization; E-handel; fysisk butik; konkurrens; digitalisering;

  Sammanfattning : Problemställning: Mellan åren 2011 och 2017 lades 5000 fysiska butiker i Sverige inom sällanköpsvaruhandeln ner, samtidigt har e-handelns omsättning ökat markant de senaste åren. I Linköping har den fysiska handeln inte minskat nämnvärt det senaste året vilket gör det intressant att studera hur de fristående butikerna i staden agerar för att hantera den ökade konkurrensen e-handeln och digitaliseringen bär med sig. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering inom två branscher : En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Basic; Albin Nordin; [2018]
  Nyckelord :sustainability; sustainability reporting; sustainability report; industry; Scandinavia; durable goods; industrial services; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; bransch; Skandinavien; sällanköpsvaror; industritjänster;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Emma Basic & Albin Nordin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 - januari   Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal olika länder. LÄS MER

 4. 4. To Gift or not to Gift? : Reciprocity at a Durable Goods Retailer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Cecilia Rånman; Axel Bendes; [2018]
  Nyckelord :Durable goods retailer; reciprocity; gratitude; obligation; customer satisfaction; impulsive buying; spending; gift giving; sales promotion; field experiment; consumer behavior.;

  Sammanfattning : Due to intense competition, retail stores are today forced to come up with exciting new sales promotional ideas to remain a relevant choice for customers. Gift giving is a sales promotional tool which has previously demonstrated to increase customer satisfaction and spending - an ideal situation for any retailer. LÄS MER

 5. 5. Good meadows, good farmers? An assessment of the cultural sustainability of an Irish pilot results-oriented agri-environmental scheme

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Lorraine Guerin; [2018]
  Nyckelord :Results-oriented agri-environmental schemes; agri-environmental policy; Common Agricultural Policy; agriculture; farming; farmers; rural environment; policy evaluation; cultural sustainability; conservation; Ireland; Shannon Callows; high nature value grassland; Social Sciences;

  Sammanfattning : Agri-environmental schemes [AESs], which pay farmers to manage their land more environmentally sustainably, are the European Union’s primary policy instrument for addressing rural environmental problems. The majority of AESs in Europe are action-oriented (meaning they pay farmers to adhere to specified management prescriptions). LÄS MER