Sökning: "durable goods"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden durable goods.

 1. 1. #BuyNowPayL8r -The Influence of Social Media on Consumer Credit Behavior

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Henrik Lättman; Anton Rosdahl; [2020-07-03]
  Nyckelord :social media; consumer credit; indebtedness; behavioral economics; time preferences; social comparison; relative- income and consumption; normative perceptions; envy;

  Sammanfattning : Amplified by the introduction of the smartphone, which is now integrated in nearly every aspect of daily life, consumer credit-financed purchases are more accessible than ever and can now be spontaneously made in a matter of minutes. The aim of this thesis is to investigate the relationship between various financial decisions and time spent on social media (SMT). LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar demografi förekomsten och andelen omsättning i olika butikssegment? : En ekonomisk studie av dagligvaruhandeln

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Joakim Wirén; Johanna Green; [2019]
  Nyckelord :non-durable goods; demographics; segments; logit; average marginal effects; establishment; Dagligvaruhandel; demografi; butiksegment; logit; genomsnittliga marginaleffekter; etablering;

  Sammanfattning : För att beslutsfattare och dagligvaruaktörer ska kunna fatta välgrundade beslut vid etablering av nya butiker är det viktigt att känna till hur demografiska faktorer påverkar dagligvarumarknaden. I denna uppsats analyserar vi med data för 2016 hur demografiska faktorer påverkar förekomsten av olika butikssegment på lokala marknader i Sverige samt hur demografi påverkar butikssegmentens omsättningsandelar. LÄS MER

 3. 3. Dynamics in the Swedish Grocery Retail Industry : The current landscape, challenges and levers in distribution for Swedish grocery retailers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erhan Kayhan; Leo Rönnbäck; [2019]
  Nyckelord :Grocery retail; E-grocery; E-commerce; Distribution channels; Distribution challenges; Omni-channel; Brick and mortar; Click and Collect; Home Delivery; Dagligvaruhandel; E-dagligvaruhandel; E-handel; Distributionskanaler; Distributionsutmaningar; Omni-channel; Fysiska butiker; Click and Collect; Hemleverans;

  Sammanfattning : There is a significant transformation taking place in today’s retail landscape with the increasing adoption of digital technologies in society. Customers are finding new purchasing habits and retailers are exploring different channels to serve customers in. LÄS MER

 4. 4. Stayin’ alive - Fysisk butik Vs. Digitalisering : Vilka strategier utvecklar fysiska butiker för att bemöta den ökade konkurrensen i och med digitaliseringen?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Savannah Ejdenwik; Lina Forsander; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; physical store; competition; digitalization; E-handel; fysisk butik; konkurrens; digitalisering;

  Sammanfattning : Problemställning: Mellan åren 2011 och 2017 lades 5000 fysiska butiker i Sverige inom sällanköpsvaruhandeln ner, samtidigt har e-handelns omsättning ökat markant de senaste åren. I Linköping har den fysiska handeln inte minskat nämnvärt det senaste året vilket gör det intressant att studera hur de fristående butikerna i staden agerar för att hantera den ökade konkurrensen e-handeln och digitaliseringen bär med sig. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrapportering inom två branscher : En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Basic; Albin Nordin; [2018]
  Nyckelord :sustainability; sustainability reporting; sustainability report; industry; Scandinavia; durable goods; industrial services; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; bransch; Skandinavien; sällanköpsvaror; industritjänster;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Emma Basic & Albin Nordin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 - januari   Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal olika länder. LÄS MER