Sökning: "dwelling"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade ordet dwelling.

 1. 1. Scaling up and down with circular economy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ríkardur Már Ellertsson; [2024]
  Nyckelord :Circular economy; home ownership; design for disassembly; Flexible construction; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project commences with a personal reflection. I, the author, find myself on the verge of completing my academic journey and embarking on the pursuit of an independent life. This involves securing employment and establishing a place to call home, with the ultimate goal of starting a family. LÄS MER

 2. 2. Förfallna hus, låsta rum och bottenlösa lådor : En komparativ studie av platserna vi bebor i Andarnas hus och En herrgårdssägen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lovisa Aurell; [2024]
  Nyckelord :Isabel Allende; The House of the Spirits; Selma Lagerlöf; The Tale of a Manor; houses in decay; dwelling; home.; Isabel Allende; Andarnas hus; Selma Lagerlöf; En herrgårdssägen; hus i förfall; hem.;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras hus i förfall i En herrgårdssägen (1899) av Selma Lagerlöf och La casa de los espíritus (Andarnas hus) (1982) av Isabel Allende. La poétique de l’Espace (Rummets poetik) (1958) av Gaston Bachelard används för att undersöka vad det innebär för karaktärerna i dessa verk att bebo en plats i allmänhet, och ett hem i upplösning i synnerhet. LÄS MER

 3. 3. "Ingen kommentar" ser inte jag som något bra. : En antropologisk undersökning om förvaltning i Västra Jämtlandsfjällen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Karl Holmberg; [2024]
  Nyckelord :dwelling; jämtland; renskötare; besöksnäring; svenska turistföreningen; förvaltning; byråkrati; multifunktionella landskap; temporalitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur formuläret Organiserad Verksamhet i Renbetesfjäll inom förvaltning i Västra Jämtlandsfjällen förstås och används av människor som arbetar i besöksnäringen och i småföretagande. Med intervjuer som empiriskt material diskuterar studien hur begreppen funktion och struktur är relaterade till dominerande idéer i områdets förvaltning. LÄS MER

 4. 4. Värme och svalka i (bo)stadsmiljön. Urbana bostäder för ett föränderligt klimat genom passiv klimatreglering och ytor för odling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Filip Rahmn; [2024]
  Nyckelord :urban dwelling environments; passive climate control; climate- based building strategies; integrated climate control; health-threatening heat exposure; vernacular architecture; urban densification; urban greenery; urban farming; urban shade; urbana bostadsmiljöer; passiv klimatreglering; klimatbaserade byggnadssätt; integrerad klimatreglering; hälsofarlig värmeexponering; allmogearkitektur; stadsförtätning; stadsgrönska; stadsodling; stadsskugga; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Warm, warmer, warmest average temperatures on record. The year of 2023 was the hottest ever recorded on Earth. This heat record breaking development is described as “the new normal”, which means that future buildings must be designed with this new extreme weather normality in mind. LÄS MER

 5. 5. Fallprevention : Effekten av patientutbildning kombinerat med träning som fallprevention, en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Anna Rummel; Jenny Backlund; [2024]
  Nyckelord :falls; fall prevention; community-dwelling; patient education; exercise; elderly;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall är vanligt förekommande hos äldre personer och har stora konsekvenser för både individen och samhället. Fallförebyggande multifaktoriella interventioner rekommenderas för äldre personer som bor hemma men det saknas stark evidens för vilka kombinationer av fallpreventiva interventioner som är effektiva. LÄS MER