Sökning: "dygnsrytm"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet dygnsrytm.

 1. 1. ”Vi ändrar på vårt sätt för att det ska bli bra för barnen.” : - En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Iger; [2019]
  Nyckelord :Förskola; barn; vila; vilorytm; dygnsrytm; barns behov; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet är att skapa kunskap om förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn. Konkret innebär detta vilans pedagogiska syfte i förskolan beskrivet ur ett barnperspektiv. Studien är genomförd med två kvalitativa gruppintervjuer. LÄS MER

 2. 2. The experience of a heat wave and preparations for a hot future - A case study of climate change adaptation and health risks faced by the elderly population of Trelleborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Love Frykman; [2019]
  Nyckelord :heat wave; climate change; climate change adaptation; elderly population; citizen participation; coping strategies; adaptation interaction; resilience; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As global temperatures rise, adverse health effects due to heat exposure are an increasingly pressing issue, particularly threatening to the health of elderly people. Mitigating these threats requires a dynamic climate adaptation system embedding a variety of measures. LÄS MER

 3. 3. DATORSPELANDE - ETT HINDER ELLER ENMÖJLIGHET FÖR ELEVENS LÄRANDE I SKOLAN? En intervjustudie om storspelande elevers erfarenheter av sitt spelande och sin skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Kerime Serpil Demirsü; [2018-08-28]
  Nyckelord :Datorspel; datorspelsberoende; dataspelande; datorspelsproblem; datorspel effekter; ungdomar datorer; computer video game addiction;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien har varit att undersöka problematiska datorspelsvanor hos unga vuxna och vad detta har inneburit för deras sociala liv och skolgång. I studien har följande frågeställningar behandlats: i/ vilken påverkan datorspelande har på skolarbetet, ii/vad som driver/motiverar datorspelandet, iii/ hur datorspelandet påverkar de dagliga rutinerna, hälsa och andra aktiviteter, iv/ hur skolorna hanterar elever med problematiskt datorspelande för att de ska klara skolstudierna. LÄS MER

 4. 4. Sömnstörningar och dess förekomst bland natt- och skiftarbetande sjuksköterskor.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fares Abdel Gawad; Carlos Nalvarte Nunez; [2018]
  Nyckelord :Dygnsrytm; Litteraturstudie; Nattarbete; Nattskift; Sjuksköterska; Skiftarbete; Sömnstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor följer vanligen en 24-timmars dygnsrytm där ljus och mörker underlättar vakenhet under dagen respektive sömn under natten. Klockan tre- till fyratiden på morgonen så har dygnsrytmen nått sin bottennivå oberoende av sömnbehov. LÄS MER

 5. 5. Inventering och betesanalys av kronhjort (Cervus elaphus) i östra Revingehed

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Johan Severinson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The red deer (Cervus elaphus) is a highly adaptable animal that can live in a wide range of habitats while sustaining itself on many different types of food. However, management of red deer populations is at a cross-road, since large populations are desired from hunting and recreational perspectives, but too large populations can cause significant economic damage on production forests and farmed crops. LÄS MER