Sökning: "dyka"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet dyka.

 1. 1. Räkna rättvist? En litteraturstudie om konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar i svensk och internationell klimatpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ida Alterå; [2020]
  Nyckelord :Konsumtionsbaserade utsläpp; klimatpolitik; rättvisa; Sverige; UNFCCC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete undersöks förutsättningarna för och effekterna av en övergång från produktionsbaserade utsläppsberäkningar till konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar inom internationell respektive svensk klimatpolitik. Studien utförs i form av en litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Kommuners möjligheter att främja hållbar konsumtion i näringslivet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ylva Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Sustainable consumption; Municipality; Businesses; Local development; Local governance; Public-private cooperation; Sweden; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Background: Today, unsustainable consumption patterns contributes to the increase of climate change and environmental degradation. Objectives: This study intends to increase the understanding of which opportunities local governments, in this study Swedish municipalities, possess to influence and cooperate with local businesses to promote development towards a more sustainable consumption. LÄS MER

 3. 3. Matematikångest ur ett genusperspektiv: Skillnader, orsaker, konsekvenser och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Hansen; Maria Buhre Sallermo; [2020]
  Nyckelord :genusperspektiv; flickor och pojkar; matematiksvårigheter; matematikundervisning; matematikångest;

  Sammanfattning : Den här litteraturöversikten behandlar begreppet matematikångest, både allmänt samt ur ett genusperspektiv. Eftersom matematikångest ofta utvecklas tidigt med risk för att följa med under hela studietiden, inriktar den här studien sig på hur det går att arbeta med och mot matematikångest både på högstadiet och gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Artrospatienters upplevda stöd för hälsorelaterad beteendeförändring genom digital fysioterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lukas Fredriksson; Joakim Domeij; [2020]
  Nyckelord :Digital Physiotherapy; E-Health; Experience; Behavior; Osteoarthritis; Digital Fysioterapi; E-Hälsa; Erfarenhet; Beteende; Artros;

  Sammanfattning : Background: An aging population and longer heath care waiting times has led to the emerging of digital heath care options on the market. Which support for behavioral change patients has experienced has however not been researched at great lengths. LÄS MER

 5. 5. Kampen om marknadsandelarna : En studie om substituten till den traditionella mäklartjänstens ställning på marknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Dalén; Agnes Milton; [2020]
  Nyckelord :Broker; traditional broker; substitute; internet broker; hybrid broker; private seller; “for-sale by owner’s”; market share; Fastighetsmäklare; traditionell mäklare; substitut; internetmäklare; hybridmäklare; sälja privat; marknadsandelar;

  Sammanfattning : Att sälja sin bostad kan vara en lång och jobbig process för vissa där valet av tillvägagångssätt kan vara svårt. Den traditionella mäklartjänsten har länge dominerat på marknaden men har på senare år utmanats av liknande tjänster såsom internetmäklare och hybridmäklare. LÄS MER