Sökning: "dyka"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet dyka.

 1. 1. Narrativitet och form : Reflektioner omkring mitt orkesterverk Ex Oblivione

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Jacob Zandelin; [2022]
  Nyckelord :narrativ; form; enhet; sammanhang;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag undersökt hur användningen av H.P. Lovecrafts text Ex Oblivione som utgångspunkt till mitt komponerande har påverkat den musikaliska formen i mitt orkesterverkmed samma titel - Ex Oblivione. LÄS MER

 2. 2. Transforming towards “PaaS” offerings : Areas of concern for OEMs & Transformation Readiness Scale

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ali Jumaa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the project is to investigate and gain knowledge about the process of transforming OEMs’ business structures from a transactional business to a result-oriented product service system or a performance as a service offering. Companies from various market segments have started to offer their customers result-oriented offerings to prolong the life cycle of their products and promote longer customer relationships to secure future business. LÄS MER

 3. 3. Keeping tabs on GPT-SWE : Classifying toxic output from generative language models for Swedish text generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Active learning; Classification; Language models; Natural Language Processing; Swedish; Transformers; Toxic text; Aktiv inlärning; Klassificering; Språkmodeller; Språkteknologi; Svenska; Transformer nätverk; Toxisk text;

  Sammanfattning : Disclaimer: This paper contains content that can be perceived as offensive or upsetting. Considerable progress has been made in Artificial intelligence (AI) and Natural language processing (NLP) in the last years. LÄS MER

 4. 4. Metallica: en av Polarprisets vinnare 2018 : En kulturanalytisk studie av mediadiskussionen kring Metallicas mottagande av Polarpriset.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anastasia Pavlovic; [2022]
  Nyckelord :Musicology; Metallica; Polars Music Prize; cultural analysis; cultural studies; thrash-metal; metal; identity; status; Musikvetenskap; Metallica; Polarpriset; kulturanalys; thrash-metal; metal; kulturella brytpunkter; identitet; status;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att få reda på hur media beskriver Metallica när de tog emot Polarpriset år 2018. Med hjälp av metoden kulturanalys använder jag mig av kulturanalytiska begrepp och analyserar samt diskuterar resultaten utifrån begreppen identitet, status samt kulturella brytpunkter. LÄS MER

 5. 5. ASD-LIKNANDE EGENSKAPER HOS NEUROTYPISKA I RELATION TILL ÖGONRÖRELSER OCH MODELLUPPDATERING

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Wikström; [2022]
  Nyckelord :Autismspektrum; neurotypisk; prediktiv kodning; prediktionsfel; ögonrörelser; informationssökning;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Autism Spectrum Disorder (ASD) skiljer sig åt i prediktiva beteenden som informationssökning och hanteringen av prediktionsfel jämfört med neurotypiska individer(NT). Det har även påvisats att individer med ASD söker information annorlunda med blicken genom att inspektera en mindre andel av den visuella tillgängliga informationen jämfört mot NT personer. LÄS MER