Sökning: "dyka"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet dyka.

 1. 1. Medias skildringar av hälsa : En diskursteoretisk analys av begreppet hälsa genom tre dagstidningar och en tidskrift från åren 1962 och 1994

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Björn Gräslund; [2023]
  Nyckelord :Health; media; discourse; Hälsa; media; diskurs;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur begreppet hälsa skildrats av tre dagstidningar och entidskrift - åren 1962 och 1994. Forskningsinstansen är kvalitativ och bygger därmed på etthermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Structural Review and Performance Evaluation of Real Estate Tokens

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsekonomi och finans

  Författare :Berke Bayhoca; [2023]
  Nyckelord :Blockchain; Security Token; Real Estate; Portfolio Management; Blockchain; Säkerhetstoken; Fastigheter; Portföljförvaltning;

  Sammanfattning : This thesis study includes quantitative and qualitative research on real estate tokens, one of the leading security tokens. Security tokens, which are based on blockchain technology, are rapidly becoming widespread as new era investment products. Real estate tokens have long stood out as one of the most popular of these tokens. LÄS MER

 3. 3. Vilka förutsättningar har svenska aktörer kring hur fördomar bör hanteras i AI-drivna rekryteringsprocesser utifrån ett etiskt perspektiv?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ida Louise Bengtsson; Gloria Michelline Munyaneza; [2023]
  Nyckelord :AI-driven rekryteringsprocess; rekryteringsprocessen; artificiell intelligens; AI- verktyg; fördom; diskriminering; transparens; medvetenhet och ansvar.;

  Sammanfattning : I takt med den teknologi som har expanderat i samhället har organisationer, b.la rekryterings- och bemanningsföretag, med glädje valt att implementera artificiell intelligens (AI) för att underlätta sina arbetsuppgifter på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 4. 4. Coordinating the digitalization process for existing production lines: Investigating phases and key activities for manufacturing firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alexander Selfors; Alonso Brito; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; Manufacturing; Activities; Industry 4.0; Production; Digitalisering; Tillverkning; Aktiviteter; Industri 4.0; Produktion;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to gain a deeper understanding of which activities are important for manufacturing organizations during the digitalization process of existing production lines. Method – The study has adopted a qualitative approach in the form of semi-structured interviews with company representatives with experience in digitalization from four different companies. LÄS MER

 5. 5. BLODIGT ALLVAR. : En antropologisk studie av elevers uppfattningar av mens, stigma och tabu i gymnasieskolan.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :ida Kandenäs; [2023]
  Nyckelord :Menstration; skam; stigma; tabu; anomali;

  Sammanfattning : I uppsatsen kommer jag redogöra för hur elever uppfattar sin skolmiljö i förhållande till mens. Uppsatsen byggs på intervjuer med elever och rektor från en skola i södra Sverige. Jag kommer använda begreppen anomali, stigma, skam och tabu för att analysera elevernas upplevelser. LÄS MER