Sökning: "dyker"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade ordet dyker.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro - Framgångsfaktorer för ett närvarofrämjande samt förebyggande och åtgärdande arbete inom skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikael Turunen; Karin Badh Magnusson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; bemötande; relationer; delaktighet; kartläggning;

  Sammanfattning : Ämnesval: Problematisk skolfrånvaro är ett begrepp som dyker upp allt oftare i litteratur och media. Då vi i våra respektive arbeten möter elever som inte kommer till skolan ser vi ett allt större behov av att veta hur skolan och specialpedagoger arbetar för att förebygga och främja alla elevers rätt till utbildning. LÄS MER

 2. 2. A Discourse Analysis of Anthropocene in IHOPE Publications : Is There a Place for Archaeology?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Félice Rubin; [2020]
  Nyckelord :Anthropocene; archaeology; agency; human-nature; environmental determinism;

  Sammanfattning : This thesis explores in what way the organisation IHOPE discuss the concept of Anthropocene in text. The texts analysed are based on a selection from publications on IHOPE’s webpage that encompass the word ‘Anthropocene’. LÄS MER

 3. 3. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors upplevelser av behandling av vulvasmärta

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ehwa Guting; [2020]
  Nyckelord :vulvar pain;

  Sammanfattning : EHWA GUTING   Guting, E. Unga kvinnors upplevelser av behandling av  vulvasmärta. Masteruppsats i sexologi, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Karaktärmekanikers påverkan av designen för spelvärldar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Lukas Ax; Alexander Tallnäs; [2020]
  Nyckelord :Phenomenology; queer; objekt; existence; game and level design; Fenomenologi; objekt; existens; spel och level design.;

  Sammanfattning : Följande text är en undersökning som tar upp relationerna mellan fenomenologi, queer, orientering, objekt, existens, spel- och leveldesign. Texten dyker ner i skapandet av karaktärer för spel med en inriktning inom filosofi och hur det kan användas för att designa spel. LÄS MER