Sökning: "dynamic seal"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden dynamic seal.

 1. 1. Functional analysis and modelling of a dynamic seal component for a reciprocating gas compressor

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :CHANDRAMOULI SURYANARAYANAN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Application of Dynamic Grouting to Improve the Grout Spread Using Varying Aperture Long Slot (VALS) : AN EXPERIMENTAL STUDY

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Robabeh Hosseini; Yalta Steven; [2018]
  Nyckelord :grout penetrability; filtration tendency; varying aperture long slot; sealing; cement-based grout; dynamic grouting; bruksinträngningsförmåga; filtrationstendens; VALS; tätning; cementbaserade injekteringsmedel; dynamisk injektering;

  Sammanfattning : In the past centuries, grouting has been one of the most common techniques in geotechnical engineering to strengthen and seal underground structures. Concerning increasing demands for tightness and cost efficiency, cement-based grout has been one the most frequent used materials. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av tätningskoncept för aktuator i motorrumsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Matilda Frid; Malin Aronsson; [2016]
  Nyckelord :Sealing; gasket; encapsulation; laser welding; o-ring; static seal; dynamic seal; sealing design; Tätning; inkapsling; IP-klass; sammanfogning; lasersvetsning; o-ring; tätningskoncept;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av Kongsberg Automotive AB, en underleverantör inom fordonsindustrin som bland annat tillverkar växelspaksystem till både manuella och automatväxlade fordon. Fordonsbranschen kantas av ständig utveckling med innovativa lösningar, vilket under de senaste åren har resulterat i att elektroniken har fått en större roll i produkterna. LÄS MER

 4. 4. Calculation of Fluid Dynamic Loads on a Projectile During Firing : Development of a CFD-modelling Approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Viktor Hellberg; Rikard Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The transition from inner to outer ballistics is a crucial part of the launch of a projectile from a recoilless rifle. Since a launch of the rifle is a rapid process and due to the extreme conditions in terms of accelerations and temperature, physical measurements are hard to achieve. LÄS MER

 5. 5. Design of a rotary valve for pressurised steam

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Talent Nyawo; [2016]
  Nyckelord :rotary valve; uniflow engine; gas-tight sealing; variable cut-off time; high-pressure-high-temperature; roterande ventil; uniflow motor; gastät försegling; rörlig bryttidpunkt; hög-tryck-hög-temperatur;

  Sammanfattning : Denna rapport är gjord på ett examensarbete som var utfört på uppdrag av det svenska företaget Ranotor AB. Syftet var att utveckla en konceptuell lösning för en rotationsventil som skall fungera i en miljö med hög temperatur och högt tryck. Ventilen skall arbeta under höga rotationshastigheter, vilket kräver korta öppettider. LÄS MER