Sökning: "dynamisk pedagogik och ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden dynamisk pedagogik och ledarskap.

 1. 1. Vad ska man med dynamisk pedagogik till? : En studie av möjligheterna att använda den dynamiska pedagogiken i praktisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

  Författare :Petra Skogh; [2014]
  Nyckelord :Dynamisk pedagogik; Kordaprofilen; personlighetsutveckling; grupp; ledarskap; demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på om dynamisk pedagogik går att använda i praktisk verksamhet. Studien har ett kvalitativt perspektiv och består av en litteraturstudie av Lipschütz (1971/ 2004), en intervjustudie med tre deltagare och en enkätstudie med 32 deltagare. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

  Författare :Marie-Christine Rudbäck; [2013]
  Nyckelord :Leadership Development; The Skilled Helper; Personal Growth; Creative Processes; Ledarskap; ledarutveckling; ledarskapsutveckling; personlig utveckling; emotionell intelligens; Dynamisk Pedagogik; The Skilled Helper; självkännedom; självinsikt; förändring; skapande processer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare.Integrationen görs med hjälp av en etablerad metametod för metodutveckling. LÄS MER

 3. 3. Balansens betydelse mellan struktur och frihet för ett kompetent ledarskap : En kvalitativ studie beträffande tre ledares uppfattningar om fenomenet.

  Kandidat-uppsats, ; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Samuel Karlsson; Olof Wallin; [2012]
  Nyckelord :Ledarskap; struktur; frihet; balans; organisationskultur; hälsa; människosyn;

  Sammanfattning : Karlsson, S., Wallin, O. (2012) Balansens betydelse mellan struktur och frihet för organisationer. En kvalitativ studie beträffande tre ledares uppfattningar om fenomenet. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk utredning av "tvåspråkiga elever" - en studie av några gymnasieelevers tvåspråkiga språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Maria Rubin; [2011]
  Nyckelord :Flerspråkighet; gymnasieskolan; pedagogisk utredning; specialpedagogik; språk-; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Malmö HögskolaLärarutbildningenSkolutveckling och ledarskapSpecialpedagogikHöstterminen 2010ABSTRAKTRubin, Maria (2010). Pedagogisk utredning av ”tvåspråkiga elever” – en studie av några gymnasieelevers tvåspråkiga språkutveckling (A Study of Second Language Acquisition of Some Bilingual Students in Upper Secondary School). LÄS MER

 5. 5. Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik :  en komparativ undersökning av två pedagogiska inriktningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Petronella Borseman; Malin Stintzing; [2010]
  Nyckelord :Dynamisk pedagogik; Dramapedagogik;

  Sammanfattning : Borseman, P & Stintzing, M. (2010). Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik. En komparativ undersökning av två pedagogiska inriktningar. LÄS MER