Sökning: "dynamisk stretching"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden dynamisk stretching.

 1. 1. Mobilisering, statisk eller dynamisk stretch för ökad dorsalflexion i fotleden : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Oscar Palmblad; Alvesköld Daniel; [2020]
  Nyckelord :static stretch; dynamic stretch; posterior talocrural glide; asymptomatic; range of motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotleden används dagligen och en nedsatt fotledsrörlighet kan orsaka många problem för personer i vardagen. Knäböj är en rörelse som används både i vardagen samt i träningssammanhang och kräver en god dorsalflexion i fotleden. LÄS MER

 2. 2. Preventing fatal effects of overworking : Product design solution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rahim Adawi; [2018]
  Nyckelord :stroke; DVT; overworking; karoshi; guolaosi; prolonged; inactivity; sedentary; death; product; design; China; Sweden; Sida; MFS; field study; trouser; pants; sampling; observation; questionnaire; interview; blood circulation; stasis; cardiovascular; disease; cotton; corn; agenda 2030; Chinese finger trap; textile; fibre; yarn; soil; erosion; muscle; pump; mechanism; gradual; compression; stockings; GECS; PECS; pressure; distribution; blood; clot; veins; therapy; stool; chair; PE; PTS; economy; class; syndrome; methodology; plastic; sample; concept; sketch; stroke; DVT; överarbete; karoshi; guolaosi; förlängd; inaktivitet; stillasittande; död; produkt; design; Kina; Sverige; Sida; MFS; fältstudie; byxa; byxor; provtagning; observation; frågeformulär; intervju; blodcirkulation; stasis; kardiovaskulär; sjukdom; bomull; majs; agenda 2030; kinesisk fingerfälla; textil; fiber; garn; jord erosion; muskel; pump; mekanism; gradvis; komprimering; strumpor; stödstrumpa; tryck; kraft; GECS; PECS tryckfördelning; blod; blodproppar; vener; terapi; pall; stol; PE; PTS; ekonomi; klass; syndrom; metodik; plast; prov; koncept; skiss;

  Sammanfattning : “Overworking to death” is a phenomenon that has been noticeable in developing countries. The cause of death is mainly through ischemic strokes. While the victims’ occupations differed, they all shared a common characteristic, being positioned in a sedentary work, ranging from IT workers to doctors. LÄS MER

 3. 3. Att lyckas med digitala säljstrategier inom svensk telekom

  Master-uppsats, KTH/Organisation och ledning

  Författare :MIKAEL HULTÉN; [2016]
  Nyckelord :Digitalisation; Sales strategy; B2B sales; Customer decision Journey; Digital Business; Digitalisering; försäljningsstrategi; B2B-försäljning; Digital Business;

  Sammanfattning : I dagens värld där digital och teknisk utveckling rör sig snabbt tvingas företagen att skapa dynamiska affärsmodeller anpassande efter dynamiska marknadsförutsättningar. Kunderna blir allt mer digitala, förväntar sig realtidstjänster och är mindre öppna för komplikationer. LÄS MER

 4. 4. Effekten av statisk och dynamisk stretching på unga truppgymnasters hopprestation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Lindh; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vilken av stretchingmetoderna statisk stretching, dynamisk stretching och proprioceptiv neuromuskulär facilitering är mest effektiv för att öka rörligheten i hamstrings?- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Céline Allirol-Molin; [2013]
  Nyckelord :stretching; pnf; statisk; dynamisk; knäled; hamstrings;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Stretching har använts i många år inom sport och rehabilitering med målet att minska risken för muskelskador, bland annat skador i kombination med kort hamstrings. Flera olika stretchingmetoder används för att uppnå ökad rörlighet. LÄS MER