Sökning: "dynamiska förmågor"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden dynamiska förmågor.

 1. 1. Storbankernas Svar på Digitaliseringen - Hur traditionella storbanker arbetat med digitalisering på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ali Al Saadie; Joel Perkhed; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med syfte att utforska hur svenska traditionella storbanker har anpassat sig till digitaliseringen har en kvalitativ studie genomförts med en abduktiv ansats, där både respondenter med erfarenhet inom bankindustrin har intervjuats, och insamling av dokumentdata, främst i form av årsrapporter, har analyserats. Materialet har tolkats utifrån teoretisk bakgrund i dynamiska förmågor som syftar till att förstå hur en organisation kan anpassa sig till förändring. LÄS MER

 2. 2. Förändringsarbete och dynamiska förmågors ifrågasatta bidrag En kvalitativ studie om organisatorisk förändring i ett svenskt försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Nyberg Johansson; Victoria Wall; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsarbete; interna drivkrafter; externa drivkrafter; dynamiska förmågor; resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till förändringar i ett försäkringsföretag och undersöka huruvida dynamiska förmågor kan påverka förändringsarbetet och hanteringen av de externa faktorer som styr företaget. Ett mål med uppsatsen är att utveckla begreppet dynamiska förmågor och sätta det i en kontext för att andra beslutsfattare och ledare skall kunna bedöma huruvida dynamiska förmågor är applicerbart för andra företag och branscher än det som fokuseras på i denna rapport. LÄS MER

 3. 3. Developing Digital Value Offerings in the Car Retailing Industry : A Customer-Centric Approach to innovation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PHILIP BÖRJESSON; [2021]
  Nyckelord :Automotive Industry; Car Retailing; Customer-Centricity; Digital Transformation; Dynamic Capabilities; Value Offering; Innovation; Bilindustrin; bilhandel; digital transformation; dynamiska förmågor; innovation; kundfokusering; värdeerbjudanden;

  Sammanfattning : The car retailing industry is currently undergoing a significant transformation. This transformation is due to the automotive industry switching from producing internal combustion engines vehicles to battery electric vehicles. LÄS MER

 4. 4. Leveraging Dynamic Capabilities for Digitalization : A study of the Investment Process in Private Equity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Arnestrand; Charlotte Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; dynamic capabilities; transactional processes; private equity; investment processes; Digitalisering; dynamiska förmågor; informationsprocesser; private equity; investeringsprocesser;

  Sammanfattning : Digitalization is transforming business operations and forcing organizations to formulate strategic responses. Changing environments, emerging technology, and disruptive competitors forces industries to embark on the digital era and digitalize. An industry identified as lagging in internal digitalization is the private equity sector. LÄS MER

 5. 5. Dynamiska förmågor som en betydande faktor i riskhantering : SMEs omställningsförmåga under en pandemi

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hanna Löfstedt; Amelia Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Risk management; Strategic risk management; Dynamic capabilities; Rare events; Crisis; Covid-19; Organizational learning; Riskhantering; Strategisk riskhantering; Dynamiska förmågor; Ovanliga händelser; Kriser; Covid-19; Organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 pandemin slog emot världen i början av 2020 och har påverkat marknaden kraftigt. Hela länder har genomfört restriktioner och nedstängningar till viss del, vilket har lett till stora problem för SMEs som är en av de mest utsatta grupperna. LÄS MER