Sökning: "dynamiska modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden dynamiska modeller.

 1. 1. Distributional Dynamics of Fama-French Factors in European Markets

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Wilmer Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Fama-French factors; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Risk model evaluation; Fama-French-faktorer; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Utvärdering av riskmodeller;

  Sammanfattning : The three-factor model of Fama and French has proved to be a seminal contribution to asset pricing theory, and was recently extended to include two more factors, yielding the Fama-French five-factor model. Other proposed augmentations of the three-factor model includes the introduction of a momentum factor by Carthart. LÄS MER

 2. 2. Bending modes analysis in atmospheric flight for heavy launcher

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Valentin Pothier; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents the bending modes study conducted on a heavy launcher. The controller of the launcher takes as inputs the attitude and attitude rate measurements given by the Inertial Measurement Unit (IMU). LÄS MER

 3. 3. Design and construction of a contactless excitation and response measurement system

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :Rotor dynamic; Electromagnet; Contactless excitation; LabVIEW; Measurement instruments; Force control; CERS; Rotordynamik; Elektromagnet; Kontaktlös exitation; LabVIEW; Kraftkontroll; CERS;

  Sammanfattning : Manufacturing industry works on Overall Equipment Effectiveness (OEE) to increase the yield and speed of machining. A good knowledge of the machine properties is important to increase the speed while still maintaining stable cutting with low tool usage. LÄS MER

 4. 4. Ett matematiskt mindset : Hur kan det visas och hur ser det ut?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hannes Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Dweck; dynamiskt mindset; matematik; mindset; statiskt mindset; grundskola;

  Sammanfattning : Denna studie visar hur ett matematiskt mindset kan modelleras och hur detta mindset ser ut hos grundskoleelever i norra Sverige. Studien utgår från ett sociokognitivt perspektiv och inspireras av Carol Dwecks teoretiska ramverk om mindset. LÄS MER

 5. 5. Analysis of an Attractor Neural Network Model for Working Memory: A Control Theory Approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gianluca Villani; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Working Memory (WM) is a general-purpose cognitive system responsible for temporaryholding information in service of higher order cognition systems, e.g. decision making. LÄS MER