Sökning: "dyskalkyli"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet dyskalkyli.

 1. 1. Att stödja elever med matematiksvårigheter grundade i emotionella blockeringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emmy Käller Jens; [2019]
  Nyckelord :känslomässiga blockeringar; lärarstöd; matematiksvårighet; pseudo-dyskalkyli;

  Sammanfattning : Det finns elever som uttrycker matematiksvårigheter som grundar sig i emotionella blockeringar, så kallat pseudo-dyskalkyli, och upplever starka oros- och ångestkänslor när de möte matematik. Enligt skollagen har läraren en skyldighet att stödja elever med svårigheter. LÄS MER

 2. 2. En studie av två digitala hjälpmedel för barn i specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli. : Hur väl två digitala hjälpmedel svarar upp mot rekommendationerna från SPSM, i matematikundervisningen för barn med särskilda svårigheter i matematik (dyskalkyli).

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Rickard Gottarp; [2019]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; Dyskalkyli; Digitala hjälpmedel; Nomp; Kikora;

  Sammanfattning : Specifika matematiksvårigheter, eller dyskalkyli som är den medicinska diagnosen, är ett relativt nytt forskningsfält. Det råder ingen konsensus kring hur man diagnostiserar tillståndet eller vilka bakomliggande orsaker som är avgörande, men det finns en enighet kring att problematiken är isolerad till matematikämnet och finns inom den grundläggande räkneläran, som att hantera tal och antalsuppfattning. LÄS MER

 3. 3. Elever med eller i matematiksvårigheter? : Pedagogers definitioner och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Mrkoci; [2018]
  Nyckelord :dyskalkyli; matematiksvårigheter; pedagogers strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur tre pedagoger definierar begreppet matematiksvårigheter och vilka strategier de anser sig använda för att underlätta för dessa elever. Inom studiens ram intervjuades två lärare i årskurs 4-5 och en specialpedagog via semistrukturerade kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Dyskalkyli och låga prestationer i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karolina Bengtsson; Mary Angela Kärreberg; [2018]
  Nyckelord :Dyskalkyli; Låga prestationer; Matematik;

  Sammanfattning : Vi anser båda att det är av stor vikt för vår framtida profession att ha en överblick över elevers svårigheter i matematik. Denna text är skriven i syfte att utifrån forskning se hur dyskalkyli och låga prestationer påverkar elevers utförande och resultat i matematiken. LÄS MER

 5. 5. Dyskalkyli och låga prestationer i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karolina Bengtsson; Mary Angela Kärreberg; [2018]
  Nyckelord :Dyskalkyli; Låga prestationer; Matematik;

  Sammanfattning : Vi anser båda att det är av stor vikt för vår framtida profession att ha en överblick över elevers svårigheter i matematik. Denna text är skriven i syfte att utifrån forskning se hur dyskalkyli och låga prestationer påverkar elevers utförande och resultat i matematiken. LÄS MER