Sökning: "dysmenorrhea"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet dysmenorrhea.

 1. 1. Är ingefära lika effektivt som NSAID avseende smärtlindring hos kvinnor med primär dysmenorré?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Maysaa Hadi; [2019]
  Nyckelord :primary dysmenorrhea; ginger; NSAID; menstruation; placebo; herbal; prostaglandins; VAS; pain; Primär dysmenorré; ingefära; NSAID; menstruation; placebo; naturläkemedel; prostaglandiner; VAS; smärta;

  Sammanfattning : Dysmenorré är ett av de vanligaste gynekologiska tillstånden bland unga kvinnor med en prevalens kring 67%- 90% världen över. Tillståndet är uppdelat i primär- och sekundär dysmenorré och definieras som smärtsamma muskelkramper från nedre buken i kombination med bland annat illamående och diarré som uppkommer under menstruationen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Envall; Josefine Öhlund; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; women s experience; quality of life; Endometrios; kvinnors upplevelse; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en vanlig gynekologisk sjukdom som drabbar var tionde fertil kvinna i Sverige och än idag finns oklarheter kring sjukdomens uppkomst. Sjukdomen innebär att livmoderslemhinnan är lokaliserad på andra ställen än i livmodern vilket yttrar sig i olika symtom där smärta är vanligast. LÄS MER

 3. 3. Kan fysisk aktivitet och kost ha en positiv inverkan på fysiska och psykiska subkliniska menstruella besvär?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Annie Andersson; Rebecca Björkén; [2018]
  Nyckelord :dysmenorrhea; menorrhagia; premenstrual syndrome; premenstrual dysphoric disorder; oligomenorrhea; amenorrhea; kraftig menstruationssmärta; riklig menstruationsblödning; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; oregelbunden menstruation; menstruationsbortfall;

  Sammanfattning : Introduktion: Många kvinnor påverkas negativt av fysiska och psykiska besvär under sin menstruationscykel. Det råder idag stor kunskapsbrist om hur subkliniska menstruella besvär som kraftig menstruationssmärta, riklig menstruationsblödning, premenstruellt syndrom, premenstruellt dysforiskt syndrom, oregelbunden menstruation och menstruationsbortfall kan lindras utan att använda läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenhet av att möta kvinnor som lider av dysmenorré. En intervjustudie på ungdomsmottagning

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Strandvi; Elina Ljungqvist; [2017-01-26]
  Nyckelord :dysmenorré; barnmorskor; erfarenhet; ungdomsmottagning; endometrios;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenhet av att möta kvinnormed dysmenorré på ungdomsmottagning.Bakgrund: Dysmenorré är ett symtom som kan härledas till sjukdomen endometrios.Forskning visar att det tar i genomsnitt tio år att fastställa diagnosen. LÄS MER

 5. 5. Men det är väl bara mensvärk? : En studie om hur det är att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Adina Iatan; [2016]
  Nyckelord :endometriosis; women; dysmenorrhea; pain; chronic illness; endometrios; kvinnor; mensvärk; smärta; kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar en av tio kvinnor världen över. Vanliga symptom är menstruationssmärta, samlagssmärta och en nedsatt fertilitet. Diagnosen endometrios ställs oftast i samband med en titthålsoperation och kan i många fall dröja upp till flera år. LÄS MER