Sökning: "dyspareuni"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet dyspareuni.

 1. 1. Kära jävla vulva - En tvärsnittsstudie på sambandet mellan psykosociala faktorer och begränsning i livskvalitet och funktion hos personer med vulvovaginal smärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Korsgaard Andresen; Linnéa Lidén; [2020]
  Nyckelord :vulvovaginal smärta; vulvodyni; vestibulit; vaginism; dyspareuni; genito-pelvic pain penetration disorder GPPPD ; livskvalitet; funktionsnedsättning; sexuell funktion; smärtkatastrofiering; socialt stöd; kvalitet på vården; patientbemötande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att skapa en ökad förståelse om vulvovaginal smärta genom att undersöka sambandet mellan smärtkatastrofiering, socialt stöd, bemötande i vården, smärtintensitet och begränsning i livskvalitet och funktion till följd av smärtan. Genom en internetbaserad enkät samlades data in från 287 individer med nuvarande vulvovaginal smärta. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Envall; Josefine Öhlund; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; women s experience; quality of life; Endometrios; kvinnors upplevelse; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en vanlig gynekologisk sjukdom som drabbar var tionde fertil kvinna i Sverige och än idag finns oklarheter kring sjukdomens uppkomst. Sjukdomen innebär att livmoderslemhinnan är lokaliserad på andra ställen än i livmodern vilket yttrar sig i olika symtom där smärta är vanligast. LÄS MER

 3. 3. Endometriosdrabbade kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Såsser; Malin Nordin; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; experiences; healthcare; reception; Bemötande; endometrios; erfarenheter; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk gynekologisk sjukdom som cirka 176 miljoner kvinnor globalt beräknas lida av i form av stark menstruationssmärta, infertilitet och dyspareuni. Dessa besvär ger konsekvenser på kvinnornas vardagliga liv, relationer och sociala samvaro. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Gerebrink; Chirin Osman; [2019]
  Nyckelord :Endometrios; kvinnors upplevelser; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern och som drabbar ca 10% av kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen innebär symtom som svåra menstruationssmärtor, dyspareuni och svårigheter att bli gravid. LÄS MER

 5. 5. Problem relaterade till sex och samliv som förekommer hos kvinnor med endometrios samt prevalensen av dessa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Karlsson; Matilda Stenman; [2018]
  Nyckelord :endometriosis; sex; relationship; dyspareunia; chronic pelvic pain; sexual dysfunction; endometrios; sex; samliv; dyspareuni; kronisk bäckensmärta; sexuell dysfunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen kan ha en negativ inverkan på många livsdomäner och medföra ett stort lidande för dessa kvinnor. Tidigare forskning belyser smärta som en vanlig orsak till lidandet. LÄS MER