Sökning: "dyspné"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet dyspné.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med andningssvikt i slutenvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Robert Sundström; Jesper Forsell; [2020]
  Nyckelord :Assessment; Dyspnea; Nursing care; Respiratory failure; Suffering; Andningssvikt; Bedömning; Dyspné; Lidande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Andningssvikt är ett tillstånd som uppkommer till följd av problem med gasutbytet i kroppen. Ett flertal respiratoriska sjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom leder till andningssvikt. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan gångsträcka, dyspné och desaturation i 6 minuters gångtest hos en grupp individer med pulmonell arteriell hypertension (PAH) - en registerbaserad pilotstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kajsa Hedin; [2020]
  Nyckelord :6-minutes walking test; exercise; dyspnea; desaturation; PAH;

  Sammanfattning : Background: Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare but serious disease with symptoms as dyspnea, fatigue and intolerance to exercise. The treatment is mainly pharmacological with physical exercise as an important complement. The 6 minutes walking test (6MWT) is used today worldwide for assessment and follow-up of the PAH patient. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad vid dyspné orsakad av lungcancer - en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Mattsson; Lisa Elfström; [2020]
  Nyckelord :Dyspné; lungcancer; sjuksköterskans omvårdnad; self-management; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dyspné är ett symtom hos lungcancerpatienter och att uppleva dyspné är mycket påfrestande, oavsett intensitet. Det ingår i sjuksköterskans profession att i samråd med patienten identifiera individuell hälsa och ge patienten förutsättningar för att kunna uppnå hälsa på bästa sätt. LÄS MER

 4. 4. Diagnostisk träffsäkerhet och undersökningstid för kombinerat hjärt- och lungultraljud vid akutvårdsförloppet hos patienter med akut dyspné. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :carolin singstrand; Sandra Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid dyspné hos patienter med KOL - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jakob Nyberg; Ridoan Boulkab; [2020]
  Nyckelord :KOL; dyspné; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Globalt drabbar kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 329 miljoner människor. I Sverige uppskattas 400 000 – 700 000 människor leva med sjukdomen. Prevalensen förutspås att öka på grund av exponering för riskfaktorer och en ökad livslängd. LÄS MER