Sökning: "dyspné"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet dyspné.

 1. 1. Immunologin bakom svår ekvin astma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER

 2. 2. KOL-patienters nutrition och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Erika Bygg; Ellinor Morelius; [2019]
  Nyckelord :COPD; chronic obstructive pulmonary disease; literature review; malnutrition; nurse care.; KOL; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; litteraturöversikt; malnutrition; omvårdnadsåtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Malnutrition är vanligt hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Malnutrition hos patienter med KOL kan orsaka nedsatt immunförsvar, ökad dyspné, minskad livskvalité samt att KOL-sjukdomen riskerar att öka i allvarlighetsgrad samt ha ett snabbare sjukdomsförlopp. LÄS MER

 3. 3. QoL hos SiNETs patienter i Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sara Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: SiNETs är neuroendokrina tumörer som utgår från tunntarmen och som kan ha förmågan attproducera hormoner. Hormonproduktionen kan ge en symtomkaskad bestående av diarré,flush, högersidiga hjärtklaffsvitier samt bronkobstruktion. Den kurerande behandlingen vidNETS är radikal kirurgi. LÄS MER

 4. 4. Att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Kristoffer Winter; Ludvig Millton; [2019]
  Nyckelord :activities; experience; heart failure; quality of life; symptom; aktiviteter; erfarenhet; hjärtsvikt; livskvalité; symptom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig förekommande sjukdom, framförallt bland äldre. Sjukdomen klassificeras utifrån New York Heart Associaton Functional Classification (NYHA) och kan behandlas via ett flertal olika behandlingsregimer. LÄS MER

 5. 5. Leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom - ett patientperspektiv : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Petra Danielsson; Klara Örnberg Brattén; [2019]
  Nyckelord :kroniskt obstruktiv lungsjukdom; upplevelser; patient; symtombörda;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: I världen uppskattas 251 miljoner människor ha kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Uppskattningsvis har 400 000 - 700 000 människor kroniskt obstruktiv lungsjukdom i Sverige. Tobaksrökning är en avgörande riskfaktor som orsakar kroniskt obstruktiv lungsjukdom. LÄS MER