Sökning: "dysprosium"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet dysprosium.

 1. 1. Materialförsörjning för ett fossilfritt Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Caroline Ahlqvist Hillforth; Joel Andersson; Lovisa Olofsson; Frida Aronsson; William Stefansson; Martin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fossilfritt; kritiska material; hållbar utveckling; metallintensitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte vilka råmaterial som kan anses vara innovationskritiska för en omställningtill ett fossilfritt samhälle, utifrån framtidsscenarier för Sveriges elproduktion och personbilstrans-port. Utifrån prognoser för Sveriges elproduktion kring 2050 från Energimyndigheten, KVA ochIVA, samt extrapolering av historiska data för personbilar enligt SCB, beräknades två scenarier förden metallåtgång utvecklingen av sol- och vindkraftverk, samt elbilar, skulle kräva. LÄS MER

 2. 2. End-Of-Life Wind Turbines in the EU : An Estimation of the NdFeB-Magnets and Containing Rare Earth Elements in the Anthropogenic Stock of Germany and Denmark

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Welzel; [2019]
  Nyckelord :rare earth elements; neodymium; dysprosium; wind turbines; permanent magnets; recycling; recovery; closing the loop; urban mining; sustainability; sällsynta jordartsmetaller; neodymium; dysprosium; vindturbiner; permanenta magneter; återvinning; cirkulärt system; hållbarhet;

  Sammanfattning : Securing rare earth elements (REE) for a stable supply require sustainable management strategies in Europe due to a missing local primary production and a dependence on China as the main producer of REE. These elements, like neodymium (Nd) and dysprosium (Dy), are contained in permanent magnets (PM) (mostly NdFeB-magnets) in wind turbines. LÄS MER

 3. 3. A comparison of wind power and nuclear power

  M1-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oscar Nilsmo; Ludwig Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2019 och 2020 kommer kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 läggas ner. I Denna rapporten undersöks hur många vindkraftverk som behöver byggas för att ersätta och kompensera för den årliga elproduktionen från reaktorerna i Ringhals. LÄS MER

 4. 4. Karakterisering av REE-förande mineral från Flintgruvan: en sydlig utlöpare av Falufältet i norra Bergslagen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ragna Orbe; [2016]
  Nyckelord :REE-mineral; pegmatit; Flintgruvan; Bergslagen; optisk mikroskopi; Y; REE; U; Th - Nb-Ta-Ti -oxider; aeschynit; polykras;

  Sammanfattning : Bergslagen är känt för sin mångfald av mineraliseringar liksom sällsynta element och mineral. Speciellt pegmatiter och vissa skarnförekomster har förhöjda koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller (REE på engelska) och REE-förande mineral. LÄS MER

 5. 5. Risk Management of the Supply of Rare Earth Elements: A Case Study of an Automotive Manufacturer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Charlotte Kjellberg; Fredrik Fejne; [2015-07-13]
  Nyckelord :risk management; commodity price risk management; risk mitigation; supply risk; supply risk management; supply risk of raw material; price volatility; commodity prices; price of raw material;

  Sammanfattning : AbstractIncreased focus on clean technology has increased the demand of the rare earth elements dysprosium and neodymium, which are materials included in wind turbines and hydro and electric cars. Today the supply of dysprosium and neodymium cannot keep up with the increased demand due to limited production sites, lack of effective substitutes and complex production and refinery processes. LÄS MER