Sökning: "dystopi"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet dystopi.

 1. 1. Att lyckas avslöja en dystopi : - En semiotisk analys av rasism i filmen Get Out

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Rümeysa Yildirim Akbas; [2020]
  Nyckelord :Semiotik; bildanalys; konnotation; denotation; perception; negrofili; rasism; symboler; tecken.;

  Sammanfattning : Hur arbetar en filmskapare med att lyckas förmedla ett budskap genom symboler? Gestaltas ett budskap med endast tecken och symboler eller finns det andra komponenter inom symbolism en filmskapare kan använda sig utav? Denna uppsats undersöker hur regissören Jordan Peeles film Get Out (2017) gestaltar historisk rasism genom ett semiotiskt perspektiv. Under analysens gång upptäcktes det nya symboliska komponenter som symboliska miljöer, symboliska handlingar samt symboliska föremål. LÄS MER

 2. 2. Röd jätte : Den ekokritiska tropen `apokalyps´ i nutida kinesisk science fiction

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Oliver Reuter; [2020]
  Nyckelord :Ekokritik; Apokalyps; Science fiction; Kina; Liu Cixin; Hao Jingfang; Chen Qiufan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera hur den ekokritiska tropen ”apokalyps” förekommer i nutida kinesisk science fiction. Tre verk har analyserats, Waste Tide av Chen Qiufan, Folding Beijing av Hao Jingfang och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. LÄS MER

 3. 3. Språklig förlust i främmande framtid : Nyspråk och språkkontroll i svenska dystopier 1958–1979

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Järpedal; [2020]
  Nyckelord :dystopi; dystopier; utopi; nyspråk; språkkontroll; framtidsroman; Ann Margret Dahlquist-Ljungberg; Arvid Rundberg; Ivar Lo-Johansson; Kerstin Strandberg; Jenny Berthelius;

  Sammanfattning : Dystopian fiction seeks to make conscious the faults of contemporary society through estrangement. Newspeak plays an important role in this estrangement, being a euphemistic and propagandistic language meant to distort the characters' perception of the fictional world. LÄS MER

 4. 4. Nyliberal utopi eller estetisk dystopi? -En multimodal kritisk diskursanalys av svenska visionsbilder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Foberg; Gustaf Sand; [2020]
  Nyckelord :Atmosphere; digital visualisation; esthetics; multimodal critical discourse; Estetik; Kiruna; Lund; multimodal kritisk diskursanalys; nyliberalism;

  Sammanfattning : Visionsbilder över byggprojekt har under de senaste decennierna blivit en vanlig typ av platsmarknadsföring. Visionsbilder kallas även för renderingar och är ett slags digitala collage som försöker övertyga publiken om platsens förmåga att fungera. LÄS MER

 5. 5. Didaktisk värdegrundspotential i dystopi. : Kvalitativ textanalys av Nordins trilogi.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Madeleine Berggren; [2020]
  Nyckelord :Mitt syfte med undersökningen är att genomföra en kvalitativ textanalys av Sofia Nordins trilogi för att undersöka dess lämplighet att undervisa om värdegrundsfrågor i årskurs 4–6. Skolinspektionens granskning 2012 finner brister i att integrera värdegrundsuppdraget i ämnet svenska. Bland annat beror det på brister i förståelsen hos lärare kring vilka skönlitterära texter som kan användas och vad i texterna som kan ge möjlighet till undervisning. Undersökningen syftar därför till att finna lämplig text vilket genom arbetet visat sig vara dystopi. Undersökningens kvalitativa textanalys svarar mot frågeställningarna om mörker; demokrati; solidaritet och mänskliga rättigheter för att undersöka möjligheten till undervisning om värdegrunden. Analysens resultat finner goda möjligheter för trilogin att användas som ingång för värdegrundsarbete i årskurs 4–6. Swedish. Fundamental values. Dystopia. Literature. Democracy. Solidarity. Human rights.; Svenska. Värdegrund. Dystopi. Litteratur. Demokrati. Solidaritet. Mänskliga rättigheter.;

  Sammanfattning : Mitt syfte med undersökningen är att genomföra en kvalitativ textanalys av Sofia Nordins trilogi för att undersöka dess lämplighet att undervisa om värdegrundsfrågor i årskurs 4–6.   Skolinspektionens granskning (2012) finner brister i att integrera värdegrundsuppdraget i ämnet svenska. LÄS MER