Sökning: "dystopi"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet dystopi.

 1. 1. Offred är (inte!) mitt namn : könsmaktsordningar och könsnormer i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Magdalena Granell; Alexandra Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturstudier; patriarkat; kvonnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse från 1985 är en dystopi där USA har förvandlats till den teokratiska totalitära staten Gilead som utmärker sig genom sin patriarkala struktur där Kvinnan är underordnad Mannen. Denna världssyn lutar sig på makthavarnas tolkning av Bibeln som menar att Kvinnan skapades för att tjäna Mannen och att vara foglig. LÄS MER

 2. 2. Kollektiv odling i kris : - en antropocen trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Bodelsson; [2019]
  Nyckelord : Malmö ; stadsodling ; rammed earth ; anthropocene ; paradiset ;

  Sammanfattning :   “Kollektiv odling i kris - en antropocen trädgård"  visar en vision av hur ytor i en svensk stad har omformats och omplanerats, kanske som en konsekvens av samhälleliga beslut, kanske genom ideellt arbete - kanske bäggedera.   Bakgrunden till allt det här är såklart klimatförändringarna, som med stor sannolikhet om några år även kommer påverka matförsörjningen. LÄS MER

 3. 3. Dystopin i svenskämnets värdegrundsarbete : Den didaktiskapotentialen i Hungerspelen, Den Utvalde och Leendet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Malcolm; [2019]
  Nyckelord :svenskämnet; grundskolan; skönlitteratur; dystopi; didaktisk potential; värdegrund;

  Sammanfattning : Inledning: Skolans styrdokument fastställer att den svenska skolverksamheten har ett dubbelt uppdrag som innefattar både kunskapsuppdraget liksom värdegrundsuppdraget. Att använda sig av dystopisk skönlitteratur i svenskundervisningen kan förena dessa uppdrag eftersom den dystopiska genren ofta belyser omvärldsfrågor och dagens samhällsproblem. LÄS MER

 4. 4. Utopi eller dystopi? : Föreställningar kring artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jessica Hörnsten; Niclas Lindgren; Simon Skidmore; [2019]
  Nyckelord :Informatik; ai; artificiell intelligens; teknologiska föreställningar;

  Sammanfattning : This report is an investigation of the technological frames of Twitter users, regarding the phenomenon Artificial Intelligence. Tweets were collected as data and emotions were extracted through sentiment analysis. These emotions regarding AI were categorized using genre theory, more specifically Rob Klings (1994) genre conventions. LÄS MER

 5. 5. Allting är mycket osäkert och det är det som lugnar mig : Dystopi i Tove Janssons muminvärld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER