Sökning: "dystopia"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet dystopia.

 1. 1. Government and Power in Young Adult Dystopias

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Hanna Persson; [2022]
  Nyckelord :literature; young adult literature; YA; dystopian fiction; dystopia; dystopias; dystopian literature; politics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Dystopian fiction first appeared as a literary genre in the 1870s and has since been known to conduct social criticism of the real world in a futuristic, fictive form. As it has evolved during the 20th century it has grown into a widely researched topic. LÄS MER

 2. 2. Apocalypse Fatigue

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Amanda Islam Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Apocalypse; Illustration; Utopia; Dystopia; Organisms; Animism; Spirituality; Visual sustainability; Nature; Apokalyps; Illustration; Utopi; Dystopi; Organismer; Animism; Andlighet; Visuell Hållbarhet; Natur;

  Sammanfattning : In this project I am exploring 6 different life forms; snail, slime mold, frog, rock, moss, and fungi. I am approaching these life-forms as agent entities for me to channel, and act for them as vessels. LÄS MER

 3. 3. Project THEM : Dystopian short film

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Abdalsalam Ward Alaraj; [2022]
  Nyckelord :Racism; dystopia; short film; institutional racism; social racism; media control; the Other; systematic supervision; social justice; social sustainability;

  Sammanfattning : This study researches the relationship between institutional racism and systemic supervision, highlighting the concept of the Other and how it is created as result of social racism. The project’s goal is to produce a dystopian live-action short film. LÄS MER

 4. 4. ”Det finns fortfarande en möjlighet att ställa saker till rätta” : Critical dystopia och intersektionalitet i De kommer att drunkna i sina mödrars tårar och Händelsehorisonten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Moa Göransson; [2022]
  Nyckelord :dystopi; critical dystopia; intersektionalitet; Johannes Anyuru; Balsam Karam;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera samt jämföra två svenska dystopiska romaner, De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru (2017) och Händelsehorisonten av Balsam Karam (2018). Analysen består av två delar: den första delen undersöker i vilken mån romanerna kan beskrivas med hjälp av teorin om ”critical dystopia” och den andra delen undersöker aspekter av intersektionalitet i romanernas gestaltning av etnicitet och kön. LÄS MER

 5. 5. Divergent; a Society Divided : An analysis of the factions, their similarities with class from a Marxist perspective and classism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Veronica Roth; Divergent; dystopia; Marxism; class; classism; Veronica Roth; Divergent; dystopi; Marxism; klass; klassism;

  Sammanfattning : The background to this essay is that I wanted to analyze the factions in Veronica Roth´s novel Divergent and class from a Marxist perspective. I used a Marxist perspective on social class to find details that matched or looked similar to the novel and did an analysis and comparison between them. LÄS MER