Sökning: "e bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden e bibliotek.

 1. 1. Brottsförebyggande urban design på bibliotek

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Maria Hrnjez; [2023]
  Nyckelord :CPTED; Public library; Situational crime prevention; Criminals; Criminal acts; CPTED; Bibliotek; Situationell brottsprevention; Brottsutövare; Brottsliga handlingar;

  Sammanfattning : I denna rapport genomfördes en studie på fem folkbibliotek* i Stockholmsregionen, där bibliotekensomgivning och deras inre fysiska miljö undersöktes. Studien utfördes genom att besöka biblioteken där enbesiktning utfördes med hjälp av ett protokoll skapat utifrån teoretiska principer om situationellbrottsprevention och Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). LÄS MER

 2. 2. Sök och du skall finna… eller? - Hittbarhet på webbplatser för e-förvaltning : en undersökning av användarnas beteenden och upplevelser på en kommunwebbplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sebastian Havdelin; [2023]
  Nyckelord :informationsarkitektur; hittbarhet; sökbarhet; navigation; etiketter; användarbeteende; offentlig förvaltning; e-förvaltning;

  Sammanfattning : Findability is crucial for usability and user experience of websites. E-government websites, such as those of municipalities, regions, and other government agencies, often contain vast amounts of information and services, putting findability to the test. LÄS MER

 3. 3. Extraction of Global Features for enhancing Machine Learning Performance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Abyel Tesfay; [2023]
  Nyckelord :Machine Learning; Deep Learning; Feature Extraction; Global Features; Time-series data; Bioprocessing; Maskininlärning; Djupinlärning; Funktionsextraktion; Globala Funktioner; Tidsserie data; Biobearbetning;

  Sammanfattning : Data Science plays an essential role in many organizations and industries to become data-driven in their decision-making and workflow, as models can provide relevant input in areas such as social media, the stock market, and manufacturing industries. To train models of quality, data preparation methods such as feature extraction are used to extract relevant features. LÄS MER

 4. 4. Språkets betydelse för positiva användarupplevelser : en undersökning av sambandet mellan språk och användbarhet i e-tjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maud Källqvist; Sofia Lindblad; [2023]
  Nyckelord :Användbarhet; användarupplevelse; flow; språk; tonalitet; läsbarhet;

  Sammanfattning : In future hyper contextual environments, information architecture will play a crucial role in organizing and making information accessible in a meaningful way for users to interact with multiple devices and information sources simultaneously. Using flow theory as a framework, this paper examines the relationship between usability and positive user experience from the perspective of an information architect, based on language tone, readability, information quality, and interaction quality. LÄS MER

 5. 5. Olika sätt att läsa : en undersökning av hur män och kvinnor tar del av litteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alice Ehrnborg; [2023]
  Nyckelord :Litteratur; läsning; genus; mäns och kvinnors läsning; läsvanor; ljudböcker;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how men and women approach literature, and how it differs from each other. Earlier studies focus on children’s reading habits, and this study will compare this to how men and women read as adults. From this it discusses how this information could be used to increase men’s reading. LÄS MER