Sökning: "e handel framgångsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden e handel framgångsfaktorer.

 1. 1. Framgångsfaktorer inom digital livsmedelshandel : Samsyn och skillnader mellan konsumenter och aktörer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Miriam Lindroos; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport analyseras samsyn och skillnader mellan konsumenters och butikers uppfattning om vilka de avgörande framgångsfaktorerna är inom svensk digital livsmedelshandel. Svensk digital livsmedelshandel är en av de snabbast växande branscherna i Sverige. LÄS MER

 2. 2. E-handelns framgångsfaktorer i integration med en ökad digitaliserad supply chain : En kvalitativ studie om e- handelsprocesser inom framgångsrika svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Eliasson; Simon Karlström; [2019]
  Nyckelord :supply chain management; kundrelation; e-handelns framgång; digital supply chain management;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har vuxit mer än någonsin de senaste åren och är något som även beräknas fortsätta att utvecklas. Ny teknologi och nya möjligheter dyker upp på marknaden och företag står inför skiftande trender hela tiden. LÄS MER

 3. 3. Critical success factors betydelse för nystartade svenska e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Johansson; Simon Granström; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; rapid growth; Critical success factors; Social media; E-handel; tillväxt; framgångsfaktorer; marknadsföring; Sociala medier;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen i samhället har lett till en brant ökning i användandet av ehandel. Denna utveckling har bidragit till att konsumenter ställer högre krav på sin shoppingupplevelse och företagen måste nu anpassa sig efter detta. LÄS MER

 4. 4. Kritiska framgångsfaktorer som bidrar till lojala kunder för små detaljistföretag via e-handel : En explorativ kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Isabelle Åslund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i Informatik belyser olika framgångsfaktorer som kan bidra till att skapa lojala kunder, för små detaljistföretag, med e-handel som säljkanal. Uppsatsen har inspirerats av projektet ”Hållbar handelsutveckling i staden”, som är ett Region Värmland-projekt i vilket flera kommuner i Värmland, med respektive näringslivskontor, är delaktiga. LÄS MER

 5. 5. Dress for e-Commerce success : En kvantitativ och kvalitativ undersökning om bakomliggande framgångsfaktorer för renodlade e-handlare samt deras internationaliseringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Hansson; Johanna Nyman; [2016]
  Nyckelord :e-Commerce; Partial e-Commerce; Digital marketing; Internationalization; Success factors; E-handel; Renodlade e-handelsföretag; Digital marknadsföring; Internationalisering; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Studien utgår från det faktum att var femte köp i Sverige idag görs på Internet, vilket sätter press på e-handelsföretagen att differentiera sig, både inhemskt och på den internationella arenan. Tre faktorer är värda att nämna, då dessa är aspekter som de fysiska butikerna inte konkurrerar med i samma utsträckning som e-handel. LÄS MER