Sökning: "e handel fysisk butik"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden e handel fysisk butik.

 1. 1. Den kvinnliga konsumentens upplevelse av förtroendeprocessen på ett modeinriktat e-handelsföretags webbutik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lovisa Berlind; Isabelle Holm; [2020]
  Nyckelord :förtroende; förtroendeprocessen; kvinnliga konsumenten; kognitivt förtroende; e-handel; webbutik.; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Retailbranschen har under de senaste åren genomgått en radikal förändring där allt större fokus har flyttats mot e-handeln. E-handelskonsumenter upplever ofta en osäkerhet och en känsla av risktagande på grund av orealistisk produktexponering, inkorrekt produktinformation, osäkerhet kring betalning, datainsamling samt produkternas kvalitet och material. LÄS MER

 2. 2. E-commerce and its Effects on Commercial Real Estate and F&B : Space Conversions, the Optimal Meeting Place and Future Expectations on Development in Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hedda von Heideken; Nina Höglund; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Retail; Food and Beverage; Meeting Place; Market Analysis; E-handel; Detaljhandeln; Mat och Dryck; Mötesplats; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : People are becoming more digital today, and are spending the majority of their time behindscreens. Because of this, the importance to socialize have become more prominent. In thisdigital era, more businesses are establishing online. A structural reformation in the retailmarket is inevitable. LÄS MER

 3. 3. Samspelet mellan online och offline : En kvalitativ studie om fysiska klädbutiker i en tilltagande digitaliserad vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Aronsson; Sofia Grape; [2019]
  Nyckelord :Fysisk butik; e-handel; omnikanal; omnikanalstrategi; konkurrensfördelar; mervärde; upplevelser; värdeskapandeprocessen; relationsmarknadsföring; integrerade kanaler;

  Sammanfattning : Teknologins utveckling har lett till ett paradigmskifte i konsumenters köpprocess. Konsumenter handlar allt mer online och idag sker all tillväxt på internet. LÄS MER

 4. 4. Konsumentattityder : En kvantitativ studie om två olika generationers attityd mot E-handeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Andersson; Linnea Jonsson; [2019]
  Nyckelord :consumer behavior; physical store; E-commerce; safety; service; user-friendliness; konsumentbeteende; fysisk handel; E-handel; trygghet; service; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Den snabba tekniska utvecklingen som har skett under de senaste två årtionden har lett till nya innovativa möjligheter för dagens konsumenter. Idag är inköpen inte längre begränsad till öppettider eller till besök i fysiska butiker och en stor del av kläderna som konsumeras köps via E-handelsföretag. LÄS MER

 5. 5. Val av inköpskanal : Hur kan köparpersonligheter påverka?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Felicia Isaksson; Hanna Östmann Hanngren; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; convenience goods; attitude; buyer personalities; low-engagement products; habits; living conditions; E-handel; dagligvaruhandel; attityd; köparpersonligheter; lågengagemangsprodukter; vanebeteende; livssituation;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemformulering: Sverige är ett av de länder i världen där ehandel förekommer mest frekvent, dock inte av dagligvaror. Detta är ett problem för de matbutiker som väljer att erbjuda e-handel då det inte är lönsamt. LÄS MER