Sökning: "e handel kläder"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden e handel kläder.

 1. 1. Kundresor inom e-handel : En eyetrackingstudie kopplad till kundupplevelse under förköp- och köpfaserna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Huang; [2020]
  Nyckelord :customer journey; customer journey map; eye-tracking; Kundresor; kundresekarta; kundupplevelse;

  Sammanfattning : Det finns en begränsad mängd studier inom kundresor och kundupplevelser. Syftet med uppsatsen är att undersöka digitala kundresor med hjälp av eyetracking-experiment. Tio testdeltagare genomförde digitala kundresor med egna definierade mål. För enkelhetens skull valdes studenter som försöksdeltagare. LÄS MER

 2. 2. E-handelsreturer av möbler och heminredning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anabela Milakovic; Muhamed Ribo; [2019]
  Nyckelord :returhantering; E-handel; gatekeeping; logistik; avoidance;

  Sammanfattning : Tillväxten i e-handelsbranschen har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar returer inom e-handeln. Returhantering är en oönskad process inom e-handelsbranschen då de inte tjänar något på det samtidigt som det är en kostsam process. Möbler och e-handel har inte alltid gått hand i hand tills början av 2013. LÄS MER

 3. 3. Green Turn : En grönare returprocess för e-handeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emina Coric; Linda Thuong; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; E-commerce; Returns; Consumer behaviour; Reverse logistics; Hållbarhet; E-handel; Retur; Kundbeteende; Omvänd logistik;

  Sammanfattning : Returer är nödvändiga för att kunder ska kunna känna sig trygga med sitt köp, särskilt när det gäller modehandeln då kunderna inte kan se och prova produkten före inköpet. För att göra kunderna mer benägna att beställa kläder på nätet har det blivit en standard för modeföretag att erbjuda generösa returpolicys för sina kunder. LÄS MER

 4. 4. Konsumentattityder : En kvantitativ studie om två olika generationers attityd mot E-handeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Andersson; Linnea Jonsson; [2019]
  Nyckelord :consumer behavior; physical store; E-commerce; safety; service; user-friendliness; konsumentbeteende; fysisk handel; E-handel; trygghet; service; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Den snabba tekniska utvecklingen som har skett under de senaste två årtionden har lett till nya innovativa möjligheter för dagens konsumenter. Idag är inköpen inte längre begränsad till öppettider eller till besök i fysiska butiker och en stor del av kläderna som konsumeras köps via E-handelsföretag. LÄS MER

 5. 5. "Ingen orkar ju leta igenom 10 000 butiker" : En kvalitativ studie om Generation Zs köpbeslutsprocess och vad som påverkar dem vid köp av kläder online

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Carlsson; Linnéa Ragnarsson; [2019]
  Nyckelord :Generation Z; e-handel; köpbeslutsprocessen; faktorer; marknadsföring; digitalt infödda; klädbranschen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga och tolka hur Generation Z anser sig agera och bete sig i köpbeslutsprocessen vid inköp av kläder online. Forskningsfrågor: - Hur ser Generation Zs köpbeslutsprocess ut vid köp av kläder online? - Vilka faktorer påverkar Generation Z vid köp av kläder online? Metod: Studien baseras på en kvalitativ metod och den empiriska datan har som utgångspunkt i tre fokusgruppsdiskussioner och två semistrukturerade intervjuer. LÄS MER