Sökning: "e plikt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden e plikt.

 1. 1. Gyllene ögonblick : Andraspråkselevers perspektiv på läsning av skönlitteratur i gymnasieskolan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ulla Grundel; [2019]
  Nyckelord :fiction; second language learner; reading histories; literacy; relational education; skönlitteratur; andraspråkselever; läsarhistorier; litteracitet; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att belysa flerspråkiga gymnasieelevers perspektiv på läsning av skönlitteratur i skolan. Detta görs mot bakgrund av forskning kring ungdomars läsvanor, läsmotivationsforskning, aktuella styrdokument samt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Målbolagsstyrelsens kompetens i samband med ett takeover-erbjudande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; Styrelsen; Takeover; Kompetens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A takeover bid is a public offer to the shareholders of a listed limited liability company (target company) to acquire all or some of their shares. The board of directors of the target company assumes an important role in the negotiations with the buyer (bidder). LÄS MER

 3. 3. Sweden’s next move to combat tax base erosion – Changing the rules for deductions of interest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Angelica Cederholm Berglund; [2018]
  Nyckelord :taxes; eiscal law; EU law; OECD; interest deductions; ATAD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A part of the phenomenon known as tax base erosion and profit shifting (BEPS) occurs when multinational entities (MNEs) shift profits through the aid of interest payments and interest deductions. Sweden has attempted to address this issue through introducing rules limiting interest deductions in national legislation. LÄS MER

 4. 4. Lojalitet och effektivitet - en rättsekonomisk analys av prekontraktuellt ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Brännström; [2017]
  Nyckelord :rättsekonomi; avtalsrätt; law and economics; skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; culpa in contrahendo; avtalsförhandlingar; lojalitetsplikt; good faith; negativt kontraktsintresse; prekontraktuellt ansvar; precontractual liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många avtal, speciellt sådana som rör komplicerade frågor eller stora ekonomiska värden föregås av omfattande förhandlingsmoment. Om förhand-lingarna strandar kan parterna drabbas av förluster – dels i form av utebliven vinst från det tilltänkta avtalet, och dels i form av nedlagda kostnader som inte längre kan komma till nytta. LÄS MER

 5. 5. Mellanmän inom e-handel : Ansvar för försäljning av förfalskade varor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kajsa Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Counterfeit; goods; e-commerce; e-commerce platform; direct liability; contributory liability; C-610 15; Förfalskning; varor; e-handel; e-handelsplattform; direkt ansvar; medverkansansvar; C-610 15;

  Sammanfattning : E-handelns framväxt har till stor del inneburit en positiv utveckling för företag eftersom företaget kan nå ut till en större marknad. Men i takt med e-handelns utveckling har även försäljning av förfalskade produkter ökat. Försäljningen av förfalskningar av ett företags varor påverkar företaget på flera sätt. LÄS MER