Sökning: "e service"

Visar resultat 1 - 5 av 1482 uppsatser innehållade orden e service.

 1. 1. Variability Management in Robotic Systems: A Variability-Modelling Language That Implements Variation Points Based On Binding Time and Binding Mode

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JUDE GYIMAH; [2022-02-02]
  Nyckelord :Variability Management; Service Robots; Robotics Software Engineering; Domain-Specific Languages; Feature Reconfiguration;

  Sammanfattning : Technological advancements have led to a growing demand for efficient solutions that minimise risk and maximise efficiency when it comes to performing tasks in nondeterministic environments. In the wake of the current pandemic, humanity has been affected by labor shortages, logistic challenges, unexpected strain on supply systems and product shortages caused by safety regulations and health complications. LÄS MER

 2. 2. Distributed Relay/Replay Attacks on GNSS Signals

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Malte Lenhart; [2022]
  Nyckelord :Global Navigation Satellite System GNSS ; Spoofing; Relay Replay Attack; Software Defined Radio SDR ; Security; Satellitnavigeringssystem; Spoofing; Relay Replay Attack; Software Defined Radio SDR ; Säkerhet;

  Sammanfattning : In modern society, Global Navigation Satellite Systems (GNSSs) are ubiquitously relied upon by many systems, among others in critical infrastructure, for navigation and time synchronization. To overcome the prevailing vulnerable state of civilian GNSSs, many detection schemes for different attack types (i.e. LÄS MER

 3. 3. Building Brand Trust in E-Government among Socially Vulnerable Groups: A CaseStudy on The Swedish Tax Agency

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nejla Salkovic; Ebba Freidenvall; [2022]
  Nyckelord :Brand Trust; Affective Trust; Cognitive Trust; E-Government; E-services; Information Quality; System Quality; Service Quality; Digitalization;

  Sammanfattning :  The purpose of this thesis is to gain an understanding of how public agencies can increase theirbrand trust by adapting technologies and digital strategies which target inclusiveness forsocially vulnerable groups. To obtain the research purpose, the study explores how the SwedishTax Agency work to adapt its digital tools and the ways in which these digital tools contributeto gaining brand trust. LÄS MER

 4. 4. Bemöta ökad efterfrågan på offentliga e-tjänster i kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Törnqvist; [2022]
  Nyckelord :E-services; digitization; municipal operations; Skaraborg; E-tjänster; digitalisering; kommunal verksamhet; Skaraborg;

  Sammanfattning : En av regeringens uttalade ambitioner är att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (Infrastrukturdepartementet, 2022a). Digitaliseringspolitiken handlar bland annat om att digitalisera offentlig förvaltning med utgångspunkt i medborgarens behov, i syfte att erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige eller i utlandet (Infrastrukturdepartementet, 2022b). LÄS MER

 5. 5. Hållbara e-handelslager : En kvalitativ studie omhållbarhetsperspektivet inom lagerverksamhet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Liljevall; [2022]
  Nyckelord :E-commerce; Supply chain management; Warehousing; Sustainability; triple bottom line; Sustainable warehousing; E-handel; Supply chain managment; Lager; Hållbarhet; Triple bottom line; Hållbar lagerhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund Hållbarhetsarbete har aktualiserats inom samhället där intressenter och konsumenter förväntar sig ett hållbart ansvarstagande hos företag. I korrelation med denna ökning har även tillväxt av den digitala handeln satt extra press på företags försörjnings- och distributionskedjor för att möta kundens efterfrågan på kundservice samt förväntan om hållbarhet. LÄS MER