Sökning: "e service"

Visar resultat 1 - 5 av 1492 uppsatser innehållade orden e service.

 1. 1. Integration of Service-Oriented Embedded Systems with External Systems in Software Product Lines

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Nils Johansson; [2024]
  Nyckelord :software architecture; software product lines; integration of systems;

  Sammanfattning : Developing software for complicated systems is often done by collaboration and consists of deliverables by a multitude of organisations. The deliverables can range from smaller devices and commercial-off-the-shelf software components, to larger systems. LÄS MER

 2. 2. Dynamic Risk Management in Air Traffic Management System Failures

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Nick Lowth; [2024]
  Nyckelord :Air Traffic Control; Uncertainty; Risk Management; Air Traffic Management; Resilience; Emergence; Trade-offs; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Context This research looks at managing uncertainty and recovery processes following failure of a sociotechnical system. The provision of Air Traffic Services (ATS) is an essential service that must continue to function supporting at a minimum; medical flights, search and rescue operations, humanitarian aid, State and military flights (as demonstrated during the recent global pandemic). LÄS MER

 3. 3. Äldres användning och upplevelse av 1177.se : En kvalitativ analys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Freja Jakobsson; Johan Sörlin; [2024]
  Nyckelord :1177; UTAUT; digital healthcare services; seniors; patient portal; 1177; UTAUT; digitala vårdtjänster; äldre; patientportal;

  Sammanfattning : Regeringen är skyldig att framställa och tillhandahålla allmänna tjänster till alla medborgare oberoende av åldersgrupp, etnicitet och kön. Regeringen har som ambition att digitalisera offentliga sektorer för att skapa en mer lättillgänglig och effektiv service, med målet att skapa en enklare vardag för medborgare. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet och användbarhet för synnedsatta på offentliga webbplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rania Abd Alsalam Abo Aleneen; Jane Goman; Awan Aras Nouri; [2024]
  Nyckelord :Informationsarkitektur; användbarhet; tillgänglighet; e-tjänster; utvärdering; digital offentlig service; UX-design; synnedsättning;

  Sammanfattning : This study analyzes the accessibility and usability of Swedish Public Authority´s websites for people with visual impairments, this was done with an online-survey answered by 51 respondents (35 respondents with a visual impairment and 16 without). Based on their answers a manual review of one sample website was performed. LÄS MER

 5. 5. Jetbrandtester och vätgas : En litteratur- och intervjustudie om försök med vätgasjetflammor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nils Stridsberg; [2024]
  Nyckelord :Hydrogen; jet flames; rescue service; standards; jet fire testing; jet fires; Vätgas; jetflammor; räddningstjänst; standarder; jetbrandtester; jetbränder;

  Sammanfattning : Vätgas är en energibärare som kan vara en av pusselbitarna i omställningen till en mer klimatneutral värld. Infrastrukturen byggs ut, industrin växer och vätgasfordon blir vanligare. LÄS MER