Sökning: "e uppsats stress kvinnor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden e uppsats stress kvinnor.

 1. 1. Studie av varnade fastighetsmäklare 2005-2007 : Vilka och varför?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Synnöve Jemt; Dennis Wasberg; [2009]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Mäklare; Fastighetsmäklarnämnden; Varning; Avregistrering;

  Sammanfattning : Syfte: Med dettaarbete vill vi fylla de tomrum som finns beträffande vilka fastighetsmäklare som blir varnade samt varför varningar till mäklare utdelas. Vi vill även att denna undersökning blir en grund för vidare forskning inom ämnet samt att arbetet ska fungera som en informationskälla för människor i fastighetsmäklarbranschen. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar anställdas sjukfrånvaro : – vi tar pulsen på förskollärare och barnskötare i Mörbylånga kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Christina du Rietz; Jenni Sjö; [2008]
  Nyckelord :Sjukfrånvaro; hälsa; förskola; ledarskap; arbetsmiljö; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälsobokslut görs i alla kommunala organisationer och så även på Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun på södra Öland. I ett hälsobokslut redovisas bland annat den totala sjukfrånvaron och hur den fördelas mellan kvinnor och män. LÄS MER

 3. 3. Frizon eller fängelse? : Kvinnliga lagidrottare i heteronormativitetens gränsland

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Eva Linghede; [2007]
  Nyckelord :heteronormativitet; genus; sexualitet; homosexualitet; idrott; queer; lagidrott; kvinnor;

  Sammanfattning : Aim The aim of the study is to find out if, and in that case how, the sports movement creates and reproduces norms and values regarding sex and sexuality. Questions to be answered are: Which experiences do non-heterosexual women have of everyday activities in the Swedish sports movement? How are norms on sex and sexuality visible in practice? Are there mechanisms/practices that challenge these norms? Finally, the results are discussed in relation to two policy documents from the National Organization of Sports (RF); “Sports Wants” and “Policy and plan of action against sexual harassment and sexual discrimination within sports”. LÄS MER