Sökning: "e uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 1031 uppsatser innehållade orden e uppsats.

 1. 1. Processer inför IT-upphandling och dess påverkan på levererat värde

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Anton Louthander; Johan Ehn; [2022]
  Nyckelord :procurement; IT; software; purchase; project; selection; failure; success; value; scope; process; upphandling; inköp; värde;

  Sammanfattning : Tyvärr är det inte ovanligt att IT projekt misslyckas i att generera förväntat värde åt verksamheter. Denna kandidatuppsats behandlar den process som sker inför en IT-upphandling och vilken betydelse den har för om projektet lyckas leverera enligt förväntan eller ej. LÄS MER

 2. 2. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Thomasine Eriksson; [2022]
  Nyckelord :trädgårdsmästarbostad; trädgårdshistoria; Tosterups slott; Tosterup; trädgårdsmästare;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. LÄS MER

 3. 3. Does Carbon Pricing work? A qualitative review of Carbon Pricing’s ex-post results, and policy-design suggestions for improving its efficacy.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Michael Randall; [2022]
  Nyckelord :Carbon pricing; Sustainability science; ex post results; policy design; decarbonisation; environmental economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The world is currently heading for 3°C of global warming due to global excessive carbon emissions, and while science is producing the knowledge necessary to combat it, the radical change needed is not coming fast enough. Current political and economic paradigms hail carbon pricing as either the, or part of the solution to our carbon emissions problem. LÄS MER

 4. 4. Federated Learning for Natural Language Processing using Transformers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Kjellberg; [2022]
  Nyckelord :Machine Learning; Federated Learning; Distributed Machine Learning; Natural Language Processing; BERT; ALBERT; Transformers; Data Privacy.; Maskininlärning; Federerad inlärning; Distribuerad Maskininlärning; Språkteknologi; BERT; ALBERT; Transformers; Dataintegritet.;

  Sammanfattning : The use of Machine Learning (ML) in business has increased significantly over the past years. Creating high quality and robust models requires a lot of data, which is at times infeasible to obtain. As more people are becoming concerned about their data being misused, data privacy is increasingly strengthened. LÄS MER

 5. 5. Gudomlig enkelhet : en inte så enkel gudssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gabriel Stråhlman; [2022]
  Nyckelord :gudomlig enkelhet; abstrakta objekt; tidlöshet; aseitet; suveränitet; Dolezal; Plantinga; teism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka huruvida läran om gudomlig enkelhet, som säger att Gud är absolut enkel utan någon form av distinktion, är den mest giltiga och rimliga gudssynen i förhållande till kristen teism, som säger att Gud existerar nödvändigt, är maximalt fullkomlig och en yttersta orsak till all skapad existens. Detta görs genom att analysera ett argument för läran om gudomlig enkelhet som det presenterats av James E. LÄS MER