Sökning: "e-arkiv"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet e-arkiv.

 1. 1. Administrativa krav i en kreativ process : Arkivariers syn på arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata på svenska lärosäten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Billy Jändel-Holst; [2022]
  Nyckelord :Digital Preservation; Data Curation; Public Records; Research Data; Digitalt bevarande; öppna data; e-arkiv; forskningsdata; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : Introduction. Previous research has shown that the increasing demands of research data management have proven to be challenging to both researchers and research support. The aim of this thesis is to investigate the process of managing, archiving, and sharing research data and what challenges it faces. LÄS MER

 2. 2. Fjärilen i källaren : Varför steget mot e-arkiv? En fallstudie utifrån Forshaga kommun

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sallie Lundh; [2022]
  Nyckelord :arkiv; e-arkiv; elektroniskt arkiv; digitalisering; kommun; förstudie;

  Sammanfattning : År 2021 gjordes en förstudie hos Forshaga kommun gällande kommunens förutsättningar att införa e-arkiv, vars resultat inte kunde påvisa några argument till varför kommunen inte skulle vilja investera i ett e-arkiv. Som kommunens nyanställda arkivarie ville författaren ta fördel av det här uppsatsarbetet genom att skapa en djupare förståelse för digitaliseringens nyttor. LÄS MER

 3. 3. Upphandling i e-arkivens värld : en skissering av en digital mognadsmodell för att underlätta upphandling av e-arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Laura Petrusinski-Tolstoy; Lovisa Rosengren; [2020]
  Nyckelord :ABM; ABMM34; arkivvetenskap; digital mognad; digitalt bevarande; e-arkiv; långtidsbevarande; mognadsmodell; OAIS; offentlig upphandling; upphandling.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the field of digital preservation there are several identified risks and problem areas. Meanwhile more and more digital information is being created as we are amidst of what is being called a digital revolution. LÄS MER

 4. 4. Varför e-arkiv? : En kvalitativ studie om varför vissa kommuner använder e-arkiv medan andra använder pappersarkiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkivvetenskap

  Författare :Maisam Al-khameesi; [2020]
  Nyckelord :E-Archive; Archive; Digitalization; Management; Information management;

  Sammanfattning : E-archive create more efficient opportunities for operations through process-oriented archival reporting that provides better overview of documents and a better support for case management and increases security for compliance. E-archive are also a prerequisite for achieving the municipalities goals for future e-government and a fully digital flow of information. LÄS MER

 5. 5. OAIS – mellanhand eller medlare : En empirisk fallstudie av implementeringen av OAIS på R7e-arkiv utifrån aktör-nätverksteori

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Erwin Hermodsson; [2020]
  Nyckelord :Actor-network theory; Records management; E-archive; OAIS; Aktör-nätverksteori; Digital arkivhantering; E-arkiv; OAIS;

  Sammanfattning : The use of standards has become widespread in the field of digital archiving. The most notable of these is the Open Archival Information System (OAIS) model. LÄS MER