Sökning: "e-arkiv"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet e-arkiv.

 1. 1. Att välja e-arkiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viola Davidsson; [2019]
  Nyckelord :e-arkiv;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har exploderat de senaste 30 åren och tyvärr har inte arkiven hunnit med i denna utveckling. Många kommuner har ännu inte tagit steget ut och infört e-arkiv, från en enkätundersökning som Riksarkivet gjorde 2010 visade det sig att enbart en femtedel av Sveriges kommuner hade infört e-arkiv vilket är väldigt lite med tanke på hur mycket framsteg digitaliseringen har gjort. LÄS MER

 2. 2. Ansvarets otydlighet : en diskursiv studie om Riksarkivets arbete med FGS:er

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Erica Lilja Englund; Ida Csernak; [2018]
  Nyckelord :ALM; Archives; e-archive; archival studies; digitization; the Swedish National archives; CS; common specifications; responsibility; governance; the Swedish Government; standardization; metadata; e-government; discourse analysis; institutional theory; content analysis; bibliometric tool; policy documents; policy analysis; ABM; e-arkiv; arkivvetenskap; digitalisering; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The digitalization of the Swedish public sector has led to new responsibilities for the Swedish National Archives, Riksarkivet. This study investigates the Swedish National archives’ responsibility regarding the common specifications also known as CS. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningsgemensamma specifikationers effektivitetspåverkan och nyttor för offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lovisa Högberg; [2018]
  Nyckelord :E-förvaltning; e-arkiv; förvaltningsgemensamma specifikationer;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka begreppet förvaltningsgemensamma specifikationer och dess nyttor och effektivitetspåverkan i offentliga organisationer. Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter och FGS:er är ett steg på vägen. LÄS MER

 4. 4. Digitala attityder och kommunikation i förändringsprocessen : Förändringsledning och utmaningar vid införandet av e-arkiv i små kommuner

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Linda Rytterfelt; [2017]
  Nyckelord :digital archive; archive; digitalisation; change management; communication; knowledge management; information management; document management; e-arkiv; arkiv; digitalisering; förändringsprocess; förändringsledning; kommunikation; knowledge management; dokumenthantering; dokumentstyrning; informationshantering;

  Sammanfattning : Denna studie om utmaningar i införandeprocessen av e-arkiv, visar att digitalisering är komplext och snarast saknar facit. Däremot har studien kunnat visa på viktiga moment och indikationer för hur förändringsprocesser i kommunala verksamheter, speciellt mindre kommuner och verksamheter, kan bedrivas. LÄS MER

 5. 5. Arkiv och IT i dialog : en undersökning av arkivariens kommunikation med IT-tekniker angående e-arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Tova Stärn; [2017]
  Nyckelord :ALM; digital archives; communication; archivists; long-term preservation; municipal archives; interviews; Continuum-perspective; theory of professions; jurisdictions. ABM; e-arkiv; kommunikation; arkivarie; IT-arkivarie; IT-tekniker; långtidsbevaring; kommunarkiv; intervju; Continuum-perspektiv; professionsteori; jurisdiktioner.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the communication between archivists and IT-technicians regarding digital archives. In a wider sense, the study aims to illustrate the archivists placement within the current Swedish information management spectrum. LÄS MER