Sökning: "e-böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet e-böcker.

 1. 1. Praktiskt taget samma sak : En studie om studenters informationspraktiker i tryckta och digitala bokformat

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Hjertzell; [2022]
  Nyckelord :Informationspraktiker; praktikteori; studenter; informationsanvändning; e-böcker; digitala böcker; tryckta böcker; kurslitteratur;

  Sammanfattning : Students' usage of print versus e-book formats has been a subject of interest for research since the e-book started gaining popularity. These studies tend to emphasise student preferences and the reasons behind them which has led to a fairly well explored subject around the world. LÄS MER

 2. 2. Utvecklas eller synliggörs barns modersmål i förskolan? : En kvalitativ studie om hur rektorer möjliggör utveckling av barns modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Andersson; Ellen Bjurman; [2022]
  Nyckelord :Modersmål; rektor; förskola; flerspråkig; språk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur rektorer i förskolan beskriver att de möjliggör utveckling av barns modersmål. På grund av att internationaliseringen ökar ställs högre krav på förskolorna då de bland annat förväntas att utveckla alla barns modersmål. LÄS MER

 3. 3. Polylino skola: En ersättning för högläsning eller ett välkommet komplement?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Adilah Binhayeemahamanaing; Tina Albertson; [2022]
  Nyckelord :digitalisering; högläsning; literacy; läsförståelse; lässtrategier; läsutveckling; Polylino;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen och den ökade förekomsten av e-böcker och digitala boktjänster, ser vi en förändring i samhällets läsvanor. Dessa förändrade läsvanor speglas även i elevernas läsvanor, där användningen av elevanpassade digitala boktjänster som Polylino skola blir mer vanligt i svenska klassrum. LÄS MER

 4. 4. Alltid tillgängliga men dyra för biblioteken : En enkätstudie om e-mediernas ställning på folkbiblioteken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Andersson; Eveline Magnusson; [2022]
  Nyckelord :e-medier; e-böcker; ljudböcker; folkbibliotek; marknadsföring; uppfattningar; institutionell förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to investigate and map public librarians’ marketing of electronic media, and what perceptions shape this work. A questionnaire has been sent to the head libraries in all the Swedish municipalities (n=290) gaining a response rate of 74,5%. LÄS MER

 5. 5. Fjärrlån i den digitala eran : En fenomenografisk undersökning av fjärrlån av e-böcker på universitets- och högskolebibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :David Reichel; Hannah Arling; [2022]
  Nyckelord :Interlibrary loans; E-books; Digital Media; Academic libraries; Fjärrlån; E-böcker; Digitala medier; Universitetsbibliotek; Högskolebibliotek; Fenomenografi;

  Sammanfattning : This Master thesis concerns Swedish Academic libraries current lack of ability to offer interlibrary loans of e-books to their primary users. Today it is possible for university-and college libraries primer user to make request of inter library loan for physical books, however, they cannot make such request for e-books. LÄS MER