Sökning: "e-commerce international"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden e-commerce international.

 1. 1. Dealing with GVC Disruptions in Light of the Pandemic - A multiple case study of the European furniture industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hampus Mann; Charlotte Romond; [2021-06-28]
  Nyckelord :Covid-19 Pandemic; Furniture Industry; Global Value Chain; Risk Mitigation; Supply Chain Disruption; Supply Chain Risk Management;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Amazon i Sverige – vad väntar nu? : En uppsats om Amazons etablering i Sverige och hur den kan komma att påverka svensk e-handelsmarknad och dess aktörer.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louisa Tornberg; Nina Lovric; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur Amazons etablering i Sverige kan komma att påverka den svenska e-handelsmarknaden och dess e-handelsaktörer. Utifrån tidigare litteratur, teorier och dagsempiri har vi identifierat fem konkurrenskraftiga faktorer – vilket är att lösa kundens sökkostnadsproblem bättre än andra, (överlägsen) teknologi, stordriftsfördelar, nätverkseffekter och strategiskt beteende - som bidrar till en aktörs konkurrenskraftiga ställning på e-handelsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Digital Customer Experience Matters

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Gerster; Pirro Melonashi; Quynh Chi Nguyen; [2021]
  Nyckelord :customer experience; jewelry; retail; digitization; experiential marketing; virtual experiential marketing; e-commerce; Business and Economics;

  Sammanfattning : In today's world, it is essential to understand how customer in-store experiences can be successfully transferred to online environments for international jewelry retailers to master their digital transformation. Further, there is an apparent lack of extensive research about the jewelry retailing industry and its customers in academia despite its prominence in the business world. LÄS MER

 4. 4. The role of e-commerce in the economic development of Vietnam during 1990 to 2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Klara Lind; [2020]
  Nyckelord :Development; E-commerce; Vietnam; Government regulations; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study will discuss the role of e-commerce in the economic development of Vietnam during 1990 to 2020. During the recent years, Vietnam has had a remarkable economic growth and is seen as one of the promising countries of technological development and e-commerce. However, the country still has a long way to go in economic development. LÄS MER

 5. 5. One-Click Internationalisation through E-Commerce Marketplaces? A qualitative study of the key capabilities for SMEs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leonie Charlotte Seige; Laura Kristin Weers; [2020]
  Nyckelord :SMEs; digital platforms; e-commerce marketplace; internationalisation; capabilities; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose – While e-commerce marketplaces have changed the way SMEs operate across borders, literature connecting digital platforms with the internationalisation of firms is scarce. Although the Uppsala Model and the Born Global concept acknowledge the influence of digital technologies, they do not capture the phenomenon of e-commerce marketplaces as a new mode of entry. LÄS MER