Sökning: "e-commerce"

Visar resultat 1 - 5 av 1428 uppsatser innehållade ordet e-commerce.

 1. 1. TRUST ONLINE: Visual Cues for Trustworthy News

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Marco Helin; Tim Zetterqvist; [2023-02-01]
  Nyckelord :Trustworthiness; news articles; domain suffix; associated images; comment;

  Sammanfattning : This study was born in the light of the Swedish Civil Contingencies Agency’s (MSB) release of a handbook on how to counter information influence activities, along with a growing distrust placed upon media outlets by the public. The purpose of this experiment was to test knowledge from earlier research in the e-commerce domain on what makes a website perceived as trustworthy but applied and tested on images of news articles. LÄS MER

 2. 2. Orchestrating the service encounter in a digital era: How the presence of a greeting online service agent affects customers' experience of visiting a home electronics e-store

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Oskar Eskilsson; Elizabeth Lopez Alushkina; [2023]
  Nyckelord :Service encounter; Social presence; Mere presence; E-commerce;

  Sammanfattning : The service encounter is to an increasing extent being transported to an online context. Companies are more and more often trying to create an initial point of contact when a customer enters a website. LÄS MER

 3. 3. E-handelsföretag och den fysiska butiken - ett smart varumärkesdrag eller fåfänga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Haglund; Petra Ohlson; Emma Ahlstedt; [2023]
  Nyckelord :Brand experience; brand image; motives; e-commerce; physical store; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vad finns det för motiv för e-handelsföretag inom sällanköpshandeln att etablera fysiska butiker? Hur använder e-handelsföretag den fysiska butiken för att skapa brand experience och brand image? Hur påverkar fysiska butiker e-handelsföretagens lönsamhet? Syfte: I denna studie har vi som avsikt att redogöra för varför renodlade e-handelsföretag inom sällanköpshandeln öppnar fysiska butiker, samt undersöka hur den fysiska butiken används för att stärka e-handelsföretagens varumärken med utgångspunkt i teorierna brand experience och brand image. Vidare syftar studien till att skapa en teoretisk grund och ökad förståelse för fenomenet med e-handelsföretag som öppnar fysiska butiker, utifrån ett management perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Impacts of IoT on Supply chain management : Case of E-commerce Firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Sajjad ZandiZand; [2023]
  Nyckelord :Internet of things; Supply chain management; SCM capabilities; SCM challenges; Resource-based view theory; Competitive advantage;

  Sammanfattning : In a complex and challenging global economy for supply chains to improve their performance, different types of technologies are deployed. The Internet of things (IoT) as one of these technologies enables devices to be connected via a network, i.e. internet. LÄS MER

 5. 5. "Hur influencer påverkar konsumentens köpprocess" - En studie om hur influencer påverkar konsumenter vid köpbeslutet på instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ahmad Cina Turab; Madlol Zahroon; [2023]
  Nyckelord :Marketing. influencer marketing. Gen Y; Social media; Digitalisering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Digitization, social media and e-commerce are three powerful components that have changed our lives. Influencer marketing has become a key strategy for companies seeking to reach new consumers. Influencers have proven that they can have a big impact on buying behavior and companies' marketing. LÄS MER