Sökning: "e-commerce"

Visar resultat 1 - 5 av 861 uppsatser innehållade ordet e-commerce.

 1. 1. How is returns management differentiated between click-and-mortar and pure play companies?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Midgley; Victoria Seim Strömseng; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The emergence of e-commerce and returns management has not only provided a wide selection of corporate opportunities, but it has also come with new obstacles that challenge competitive objectives, goals and strategies of businesses. The following thesis aims to distinguish returns management processes between click-and-mortar and pure player companies. LÄS MER

 2. 2. Selektiva distributionssystem som begränsar internethandel - EU-domstolens senaste bedömningar att godkänna begränsningar av internethandel i ljuset av målet att utveckla en digital inre marknad.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. E-handelsreturer av möbler och heminredning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anabela Milakovic; Muhamed Ribo; [2019]
  Nyckelord :returhantering; E-handel; gatekeeping; logistik; avoidance;

  Sammanfattning : Tillväxten i e-handelsbranschen har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar returer inom e-handeln. Returhantering är en oönskad process inom e-handelsbranschen då de inte tjänar något på det samtidigt som det är en kostsam process. Möbler och e-handel har inte alltid gått hand i hand tills början av 2013. LÄS MER

 4. 4. Retailing in the digital age : A cross-sectional survey of employees' attitudes toward digitalization

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Pernebrink; Adam El Azab; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; retail employees; attitudes; e-commerce; self-service systems;

  Sammanfattning : Digitalization is changing the world, and the retail industry is no exception. The new technologies are affecting retail in multiple ways to increase sales and customer satisfaction. This change is being observed in the physical stores as well as new online markets. LÄS MER

 5. 5. Utveckla single-page kundvagnar för e-handel med AngularJS eller Vue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Hermansson; [2019]
  Nyckelord :JavaScript; Framework; AngularJS; Vue; Single-page;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker huruvida laddtider för en single-page applikation av typen kundvagn påverkas beroende på vilket av JavaScript ramverken AngularJS och Vue som använts under utvecklingsfasen. Undersökningen görs mot bakgrunden att e-handeln hastigt växt på webben under det senaste decenniet till att bli globalt konkurrenskraftig. LÄS MER